Spring naar content

Partnerschap met Coca-Cola

Het Wereld Natuur Fonds streeft naar een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. Dat doen we door enerzijds planten en dieren te beschermen. Anderzijds pakken we bedreigingen aan en werken we samen met burgers, overheden en bedrijven aan manieren voor een verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Het WNF sluit partnerschappen met bedrijven die door hun omvang hele markten voor grondstoffen of energiesectoren in beweging kunnen zetten richting duurzaamheid. De partners worden zorgvuldig gekozen. Het zijn ondernemingen die voorloper zijn bij verduurzaming van hun bedrijfsvoering en dat willen blijven. Met hen maakt het WNF heldere en meetbare afspraken over te behalen doelen. Een van de internationale partners is Coca-Cola.

COCA-COLA en WWF:

WNF werkt sinds het begin van het partnerschap in 2007 samen met Coca-Cola aan verduurzaming van de bedrijfsvoering om de druk op de natuur te verminderen. Voor de productie van frisdranken zijn aanzienlijke hoeveelheden water en energie nodig. Het partnerschap met Coca-Cola richt zich daarom op die twee terreinen.

Met Coca-Cola zijn doelen afgesproken over vermindering van het waterverbruik in de bedrijfsvoering en over duurzame landbouw. Samen met WNF wordt gewerkt aan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het gebruik van zoetwater door Coca-Cola geen negatieve impact heeft op waardevolle natuur of lokale gemeenschappen. Ook draagt Coca-Cola financieel bij aan WNF-projecten voor de bescherming van internationaal belangrijke wetlands en delta's.

Daarnaast is Coca-Cola één van WNF’s Climate Savers. Climate Savers zijn bedrijven die werken aan CO2-reductie en een voorbeeld zijn op het gebied van duurzame energie, innovatie en energiebesparing. Ook over vermindering van CO2-uitstoot heeft WNF met Coca-Cola heldere en meetbare afspraken gemaakt.

De afgelopen jaren heeft de samenwerking met Coca-Cola geleid tot aanzienlijke resultaten:

* Coca-Cola is erin geslaagd om het waterverbruik wereldwijd met 20% te verminderen, vergeleken met 2004.
* De CO2-uitstoot van Coca-Cola is in geïndustrialiseerde landen, waaronder Europa, is met 9% teruggedrongen, ten opzichte van 2004.
* Coca-Cola heeft actief meegewerkt aan een nieuw keurmerk voor verantwoord geteeld suikerriet en neemt aanzienlijke hoeveelheden duurzaam suikerriet af.
* Donaties van Coca-Cola aan WNF-projecten leiden onder meer tot restauratie van het stroomgebied van de Donau in Hongarije en Roemenië. Dit is onder meer het leefgebied van de ernstig bedreigde steur. Daarnaast is met steun Coca-Cola een deel van de Mekong Delta in Vietnam uitgeroepen tot internationaal beschermd natuurgebied.

Campagne Arctic Home:

Vanaf januari 2013 bundelen Coca-Cola en WWF hun krachten met de lancering van Arctic Home. Dit is een nieuwe campagne om meer bewustzijn te creëren over de ijsbeer en het WWF te helpen geld in te zamelen om het leefgebied van de ijsbeer te beschermen en een positieve toekomst te creëren voor het noordpoolgebied.