Spring naar content

WNF en Cleantech

Samenwerken aan energiebesparing

Het WNF spant zich in om de vermindering van CO2-uitstoot op de kaart te zetten. Echter, voor een structurele aanpak van de reductie van de wereldwijde CO2-uitstoot heeft het WNF sterke partners nodig. Vanuit een oplossingsgerichte en constructieve insteek zoekt WNF actief samenwerking met overheid en bedrijven, om samen te werken aan energiebesparing en aan schone technologie oplossingen en zo samen bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

Schone technologie: cleantech

Het WNF richt zich op het stimuleren van een sterke schone technologie (cleantech) sector. Deze omvat bedrijven die gespecialiseerd zijn in technologieën voor hernieuwbare energie en energiebesparing. Deze bedrijven kunnen het verschil maken voor Nederland bij de terugdringing van de mondiale CO2-uitstoot.

Een sterke cleantech sector is niet alleen goed voor het klimaat, ook de Nederlandse economie kan profiteren van een krachtige cleantech sector. Denk aan kostenbesparingen voor het bedrijfsleven door energiebesparing. Denk aan het verstevigen van de mondiale positie van Nederland als kennisland.

Lees meer: Schone technologie potentiële banenmotor

Nederland op naar de cleantech top 10

WNF wil een katalysator zijn voor klimaatoplossingen die leiden tot natuurbescherming. Juist het stimuleren van een sterke cleantech sector in Nederland illustreert de oplossingsgerichte insteek van het WNF. De mogelijkheden zijn er, Nederland beschikt over voldoende kennis en middelen.

Het doel waarop het WNF zich richt is dan ook ambitieus: Nederland in de wereldwijde cleantech top 10 in 2020! Met een dergelijke toppositie kan Nederland een significante bijdrage leveren aan het tegengaan van de mondiale CO2-uitstoot.

Wat doet het WNF?

Het WNF zet zich actief in voor de ontwikkeling en versteviging van de cleantech van Nederland. Ter verbetering van de positie van Nederland in de clean tech sector werkt het WNF aan de volgende punten: 
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Hier lees je meer informatie. Om cookies uit te zetten klik je hier. Deze melding verbergen X