Spring naar content

Strategische samenwerking Eneco

Eneco en het Wereld Natuur Fonds (WNF) bundelen de krachten. We zien een gezamenlijke urgentie om onze energievoorziening te verduurzamen.

Eneco en het Wereld Natuur Fonds (WNF) bundelen de krachten. We zien een gezamenlijke urgentie om onze energievoorziening te verduurzamen.

Klimaatverandering is namelijk een bedreiging voor mens en natuur. De uitstoot van CO2, die vrijkomt bij het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen (zoals aardolie, steenkool en aardgas), is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Daarnaast raken fossiele brandstoffen snel op.

Daarom gaan we samen voor duurzame energie: schone energie, die niet opraakt en niet vervuilt. Zo zorgen we samen dat er altijd energie is en beschermen we de natuur door klimaatverandering tegen te gaan.

Eneco en het WNF willen met deze samenwerking een voorbeeldfunctie vervullen als aanjager voor de verduurzaming van onze energievoorziening.

Wat gaan we doen?

Eneco en WNF hebben tot en met 2013 de volgende afspraken met elkaar gemaakt.

  • Samen schoner: Eneco heeft als eerste bedrijf van Nederland en als eerste energiebedrijf ter wereld de Climate Saver-erkenning van WNF ontvangen. Daarmee behoort Eneco bij de schoonste energieproducenten van Europa en wordt hier voordurend op gecontroleerd door het WNF. In 2013 zal 20% van Eneco’s elektriciteit op duurzame wijze worden geproduceerd. Tevens daalt de CO2-uitstoot per medewerker de komende drie jaar weer met 25%, doordat Eneco een schonere bedrijfsvoering heeft.
  • Samen voor duurzame energie: Met bijna 2 miljoen Eneco-klanten en bijna een miljoen WNF-donateurs kunnen we meer mensen in beweging zetten om zuinig met energie om te gaan, groene energie te gebruiken en mee te doen in duurzame projecten. Om dit te stimuleren zetten we diverse acties met elkaar op.
  • Samen de natuur beschermen: Eneco biedt financiële steun aan WNF-veldprojecten. Bijvoorbeeld het Heart of Borneo-programma waar WNF strijdt voor het behoud van de regenwouden. Het tegengaan van ontbossing is namelijk ook een belangrijke maatregel om klimaatverandering tegen te gaan.
  • Samen voor innovatie in energie: Eneco en WNF werken samen om tot nieuwe energie-oplossingen te komen. In pilotprojecten (zoals Heijplaat) brengen we duurzame energie dichter bij de consument door bijvoorbeeld samen energie op te wekken. Iedereen kan namelijk een duurzame energieproducent zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies. Hier lees je meer informatie. Om cookies uit te zetten klik je hier. Deze melding verbergen X