Spring naar content

Hart van Borneo

Sporen Sumatraanse neushoorn gevonden op Borneo

april 2013 · Een team van het Wereld Natuur Fonds heeft op het Indonesische deel van het eiland Borneo sporen gevonden van de zeer bedreigde Sumatraanse neushoorn. Het is voor het eerst in meer dan twintig jaar dat verschillende aanwijzingen duiden op de aanwezigheid van neushoorns in Oost-Kalimantan. Er zijn ondermeer pootafdrukken gevonden, sporen in modderpoelen en krassen op boomstammen die veroorzaakt worden door het schuren van de hoorn.

Lees meer

Meer beschermd bos op Sabah

september 2012 · Het Hart van Borneo wordt op Sabah uitgebreid met 183.000 hectare beschermd bos! Dat verklaarde de directeur van het bosdepartement op Sabah onlangs. Het gebied dient als corridor tussen twee nabijgelegen natuurgebieden. In de bossen leven veel bedreigde soorten zoals orang-oetans, pygmee-olifanten, Borneose nevelpanters en Sumatraanse neushoorns.

Lees meer

Lokale bevolking in touw voor de Borneo-olifant

juni 2012 · Het verlies van leefgebied van de Borneo-olifant(ook wel bekend als dwerg- of pygmee-olifant) zorgt ervoor dat deze diersoort steeds vaker in conflict komt met de mens. Om risico's van deze mens-dierconflicten verminderen, wordt er nauw samengewerkt met de lokale bosagentschappen en de overheid.

Lees meer

Een dag uit het leven van Jimmy

juni 2012 · "Mijn naam is Bond, Jimmy Bond" WWF Indonesië 'man van het mysterie' in het veld. Syahirsyah, bekend als 'Jimmy', staat bekend om twee dingen - zijn haar en zijn foto's. Zijn eerste baan bij WWF was als wetenschappelijk medewerker bossen in Oost-Kalimantan.

Lees meer

 

De overstap naar verantwoorde palmolie loont!

april 2012 · De overstap naar verantwoorde palmolie door het bedrijfsleven is niet alleen goed voor de natuur, maar levert ook economisch profijt op. Dat blijkt uit de studie Profitability and Sustainability in Palm Oil Production. Het rapport toont aan dat de economische baten van de certificering van palmolie volgens de principes van de RSPO - de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie- de kosten ruimschoots overstijgen.

Lees meer

Zeldzame dolfijn duikt op in West-Kalimantan

februari 2012 · De irrawaddidolfijn voor komt in kustzeeën en enkele rivieren (waaronder de Irrawaddi in Birma) in Zuidoost-Azië. Voor het eerst is deze zeldzame soort - wereldwijd 6000 individuen - nu ook in de kustgebieden van Kubu Raya en Kayong Utara aangetroffen.

Lees meer

Bewoners brengen lokale natuur in kaart

februari 2012 · Bij het inventariseren van plant- en diersoorten in natuurgebieden in het uitgestrekte Hart van Borneo kan de lokale bevolking een grotere rol spelen.

Lees meer

Presidentiële toezegging bescherming enorm oppervlak bos

januari 2012 · Op 5 januari dit jaar tekende de Indonesische president Yudhoyono een decreet waarin hij zich verplichtte om ten minste 45% van Kalimantan (Indonesisch Borneo) te reserveren als beschermd natuurgebied.

Lees meer

Aanzienlijke uitbreiding FSC-bos

januari 2012 · In januari hebben zich in één klap tien grote houtkapconcessies aangesloten bij het Borneo-initiatief, een non-profit organisatie dat kantoor houdt in Nederland en gefinancierd wordt door private bouwbedrijven zoals BAM en Bouwfonds.

Lees meer

Rapportcijfers na vijf jaar Heart of Borneo

december 2011 · Op de vijfde verjaardag van het Heart of Borneo-programma (HoB) is een rapport verschenen over de stand van zaken van de in totaal 220.000 km2 natuurgebied.

Lees meer

 

Bedrijven doen te weinig aan duurzame palmolie

november 2011 · Het bedrijfsleven zet te weinig en te langzaam stappen om volledig over te schakelen op het gebruik van duurzame palmolie. Dat geldt ook voor veel Nederlandse concerns. Dat blijkt uit de tweede Palm Oil Buyers' Scorecard van het Wereld Natuur Fonds; een ranglijst die duurzaamheidsambities van grote levensmiddelenproducenten, zeepfabrikanten en supermarktconcerns op het gebied van palmolie vergelijkt.

Lees meer

Minder nationale schuld voor natuur

september 2011 · De Verenigde Staten schelden Indonesië een deel van hun nationale schuld kwijt in ruil voor de toezegging dat het land dit geld gebruikt om de natuur op het eiland Borneo te beschermen. De twee landen ondertekenen op 29 september 2011 een overeenkomst met deze strekking. Organisaties Wereld Natuur Fonds en The Nature Conservancy (TNC) stonden aan de basis van de regeling en adviseren de Indonesische en Amerikaanse overheid over de opzet van het natuurbeschermingsprogramma.  

Lees meer

Goed nieuws voor de orang-oetans en dwergolifanten in Hart van Borneo

juni 2011 · Door de FSC-certificering van 300.000 hectare bos in de bosreservaten Ulu Segama-Malua en Tangkulap-Pinangah in Sabah, het Maleisisch deel van Borneo, is de toekomst  van de orang-oetans en dwergolifanten in het gebied een stuk rooskleuriger geworden. Deze bosreservaten hebben de grootste dichtheid aan Borneose orang-oetans en Borneo dwergolifanten ter wereld.

Lees meer

 

Plannen kolencentrale afgeblazen

maart 2011 · Voorrang voor bedreigde diersoorten en hun leefgebied. Dat is de beslissing van de Maleisische regering die daarmee een streep zet door plannen voor de bouw van een kolencentrale in het Hart van Borneo. De centrale was gepland in een afgelegen gebied niet ver van het beroemde Tabin Wildlife Reserve in Saba, op Maleisisch Borneo. Het is een van de schaarse plekken waar nog Borneose dwergolifanten, neushoorns en orang-oetans voorkomen.

Lees meer

 

Vier houtbedrijven willen FSC

januari 2011 · In januari 2011 ondertekenden vier houtkapondernemingen een overeenkomst met het Borneo-Initiatief (BI). Ze zeggen daarin toe om in 2011 bijna 900.000 hectare van hun bossen te laten certificeren volgens de normen van FSC. Hiermee komt de totale hoeveelheid natuurlijk FSC-bos in het Hart van Borneo op 2.308.940 hectare, ofwel een gebied iets groter dan de helft van Nederland.

Lees meer

 

Al Gore en het WNF verenigen zich voor Heart of Borneo

januari 2011 · 2011 is door de Verenigde naties uitgeroepen tot “internationaal Jaar van de bossen”. WNF hoopt dat dit, samen met het Heart of Borneo (HOB) en het Green Business Network (GBN) initiatief ook betekent dat er in 2011 veel aandacht zal zijn voor de rol van bedrijven bij het behoud van het Heart of Borneo. Er zijn tal van initiatieven opgestart om Heart of Borneo, een van de bosrijkste gebieden op de planeet, onder de aandacht te brengen in 2011.

Lees meer

 

Baim: baby orang-oetan gered in het Hart van Borneo

januari 2011 · Houtkap, ontginning en de omzetting van regenwoud in palmolieplantages zijn de grootste bedreigingen voor de resterende regenwouden op Borneo en de soorten die ze bewonen, zoals orang-oetan Baim. Deze maand werd baby-orang-oetan Baim gered door dorpelingen in het afgelegen gehucht Lanjak. Hij is klein, vertoont sporen van ondervoeding en weegt nauwelijks minder dan de kartonnen doos waar hij in gebracht werd bij het Wereld Natuur Fonds in Indonesië.

Lees meer

 

Milieu- en ontwikkelingsorganisaties tevreden met uitspraak over MTCS

oktober 2010 · Het Maleisisch hout-certificeringssysteem MTCS voldoet niet aan de Nederlandse duurzaamheidscriteria voor duurzaam geproduceerd hout. Dat is het oordeel van de toetsingscommissie TPAC. Het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace, ICCO, Milieudefensie en het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken zijn erg blij met dit oordeel van de toetsingscommissie. Nederland is een belangrijke afnemer van MTCS-hout dat vooral voor raamkozijnen en deuren wordt gebruikt.

Lees meer

 

Nieuwe planten- en diersoorten ontdekt op Borneo

april 2010 · Ruim 123 nieuwe plant- en diersoorten zijn de afgelopen drie jaar ontdekt in de oerwouden van Borneo. Ook Nederlanders deden er enkele bijzondere ontdekkingen, zo blijkt uit het rapport Borneo's New World - Newly Discovered Species in the Heart of Borneo van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Aanleiding van het rapport is de viering van een inmiddels drie jaar durende samenwerking tussen Brunei, Indonesië en Maleisië.

Lees meer

 

Beschuit met muisjes op Borneo

april 2010 · Bijzondere beelden van een Sumatraanse neushoorn in de oerwouden van Borneo. De beelden zijn alleen al speciaal omdat er minder dan 30 exemplaren van deze neushoornsoort op het eiland voorkomen. Maar de foto's zijn extra bijzonder omdat daaruit blijkt dat de neushoorn hoogstwaarschijnlijk zwanger is.

Lees meer

 

REDD-strategie voor Heart of Borneo

december 2009 · De drie regeringen en WWF presenteren tijdens de klimaattop in Kopenhagen (december 2009) gezamenlijk de REDD-strategie voor Heart of Borneo.

Lees meer

 

Nationale actieplannen Heart of Borneo

oktober 2009 · In oktober 2009 hebben de drie regeringen hun nationale actieplannen voor Heart of Borneo gepresenteerd; WWF gaat een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van de activiteiten.

Lees meer

 

Groei duurzame palmolie loopt gesmeerd

februari 2009 · Het aantal duurzame palmolieplantages groeit heel snel. Kwam in november 2008 de eerste 500 ton duurzame palmolie aan in Europa, inmiddels (februari 2009) zijn voor een totale capaciteit van 1.3 miljoen ton 27 palmoliemolens en daaraan verbonden plantages gecertificeerd door de RSPO.

Lees meer

 

Bodyshop verkoopt zeep met duurzame palmolie

juli 2007 · Winkelketen The Body Shop in Singapore verkoopt sinds 2007 zeepproducten met duurzame palmolie. The Body Shop is een van de eerste leden van de ronde tafel voor duurzame palmolie (RSPO).

Lees meer

 

FSC gecertificeerd hout uit Borneo

maart 2007 · Een delegatie van Nederlandse bouwers en woningcorporaties ondertekende in maart 2007 een verklaring met de belofte om in de komende jaren nog meer hout met het FSC keurmerk uit Borneo te gaan gebruiken. Medeondertekenaars zijn Indonesische boseigenaren, houthandelaren, overheid en het WWF. Onder de noemer ‘Borneo Initiative’ werken FSC, WWF, de Nederlandse overheid en een aantal   bedrijven vanaf 2008 samen om drie miljoen hectare FSC-bos te realiseren in het projectgebied.

Lees meer

 

Historische verklaring beschermt eenderde van Borneo

februari 2007 · Op 12 februari 2007 tekenden drie landen een historische verklaring over bescherming van het Hart van Borneo. Tijdens een ceremonie in Bali hebben ministers van de drie regeringen die Borneo delen (Indonesië, Maleisië en Bruneï) een historische verklaring getekend over bescherming van het zogenaamde 'Hart van Borneo'. De drie-landen verklaring beoogt een van 's werelds meest rijke natuurgebieden te beschermen en duurzaam te beheren.

Lees meer

 

Oliepalmboer pakt zijn boeltje

februari 2007 · Naar aanleiding van een rapport van WWF-Maleisië over illegale en onwenselijke activiteiten in het Kinabatangan-reservaat, in het Hart van Borneo, heeft een oliepalmbedrijf eindelijk zijn spullen gepakt en zijn bedrijf – dat binnen het reservaat was opgebouwd - letterlijk afgebroken.

Lees meer

 

Heart of Borneo wordt beschermd

januari 2007 · Begin 2007 ondertekenen de 3 regeringen een historische verklaring over de bescherming van Heart of Borneo.

Lees meer

 

Uitbreiding RSPO

december 2005 · Eind november 2005 hebben de leden van de 'Ronde Tafel over Duurzame Palmolie' (RSPO), waaronder palmolieproducenten, Unilever en het Wereld Natuur Fonds, formeel de criteria aangenomen voor duurzaam geproduceerde palmolie.

Lees meer

 

Uitbreiding RSPO

december 2005 · Eind november 2005 hebben de leden van de 'Ronde Tafel over Duurzame Palmolie' (RSPO), waaronder palmolieproducenten, Unilever en het Wereld Natuur Fonds, formeel de criteria aangenomen voor duurzaam geproduceerde palmolie.

Lees meer

Meer beschermd bos op Sabah

Het Hart van Borneo wordt op Sabah uitgebreid met 183.000 hectare beschermd bos! Dat verklaarde de directeur van het bosdepartement op Sabah onlangs. Het gebied dient als corridor tussen twee nabijgelegen natuurgebieden. In de bossen leven veel bedreigde soorten zoals orang-oetans, pygmee-olifanten, Borneose nevelpanters en Sumatraanse neushoorns. Lees hier meer >> (Engelstalig)

Lees meer

Meer beschermd bos op Sabah

Het Hart van Borneo wordt op Sabah uitgebreid met 183.000 hectare beschermd bos! Dat verklaarde de directeur van het bosdepartement op Sabah onlangs. Het gebied dient als corridor tussen twee nabijgelegen natuurgebieden. In de bossen leven veel bedreigde soorten zoals orang-oetans, pygmee-olifanten, Borneose nevelpanters en Sumatraanse neushoorns. Lees hier meer >> (Engelstalig)

Lees meer

Meer beschermd bos op Sabah

Het Hart van Borneo wordt op Sabah uitgebreid met 183.000 hectare beschermd bos! Dat verklaarde de directeur van het bosdepartement op Sabah onlangs. Het gebied dient als corridor tussen twee nabijgelegen natuurgebieden. In de bossen leven veel bedreigde soorten zoals orang-oetans, pygmee-olifanten, Borneose nevelpanters en Sumatraanse neushoorns. Lees hier meer >> (Engelstalig)

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies. Hier lees je meer informatie. Om cookies uit te zetten klik je hier. Deze melding verbergen X