Spring naar content

Hart van Borneo

Het project

De bossen van Borneo en de orang-oetans die daar leven worden ernstig bedreigd door intensieve houtkap, de aanleg van plantages en bosbranden.

Het WNF zorgt ervoor dat er meer tropisch bos FSC-gecertificeerd wordt om de leefgebieden van de orang-oetan te kunnen vergroten.


Wat is er aan de hand?

De bossen van Borneo worden ernstig bedreigd door intensieve houtkap, de aanleg van plantages (rubber, palmolie, snelgroeiende bomen voor pulp en papier), niet-duurzame landbouw en bosbranden. Sinds 1996 is de ontbossing toegenomen met gemiddeld twee miljoen hectare per jaar, een gebied zo groot als de helft van Nederland, en dit dreigt door de groeiende bevolking en de behoeften van de internationale markt alleen maar meer te   worden. Enorme stukken natuurlijk bos werden de afgelopen decennia al omgezet in oliepalmplantages. Door een gebrek aan alternatieven is illegale houtkap voor veel gemeenschappen een belangrijke bron van inkomsten. Daarnaast geven nieuwe wegen, aangelegd voor de houtkap, toegang tot bossen die vroeger onbereikbaar waren. Dit heeft gezorgd voor een toename in illegale kap en handel in wilde dieren. De grote biodiversiteit op Borneo is er ook ernstig door onder druk komen te staan.

Wat wil het WNF bereiken?

De toekomst van het grensoverschrijdende gebied hangt af van de samenwerking van de drie regeringen. WWF assisteert de drie landen bij het instellen van een netwerk van beschermde gebieden en goed beheerd bos volgens de normen van FSC, en de duurzame financiering hiervan. Hierbij wil WWF rekening houden met de belangen van lokale gemeenschappen en zorgen voor langdurige financiering en samenwerking met de private sector.

Momenteel beslaat het oppervlak FSC-bos in het Indonesische en Maleisische deel van Borneo 545.000 hectare. WNF wil bereiken dat in 2013 het dubbele daarvan, dus 1 miljoen hectare regenwoud FSC-gecertificeerd is. Meer FSC-bos is gunstig voor de orang-oetan. Doordat in bossen waar volgens FSC-normen gekapt wordt meer licht doordringt en vruchtbomen gespaard worden, zijn de overlevingskansen van deze bedreigde mensapen groter.

Wat doet het WWF om dat te bereiken?

  • WWF investeert veel in de groei van verantwoord bosbeheer en helpt  houtkapbedrijven bij de stap naar certificering. FSC concessies kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbinden van beschermde gebieden.
  • Onderzoek is het fundament voor natuurbescherming. WWF doet veel studie naar nieuwe plant- en diersoorten, onder andere via cameravallen. De resultaten laten het belang zien van het ecosysteem maar geven ook informatie voor effectieve beschermingsplannen voor bedreigde soorten.
  • Lobby richting overheid is een kerntaak van WWF. Niet alleen om verantwoord bosbeheer te stimuleren maar ook om de overheden te bewegen om beschermde gebieden aan te wijzen en goede landgebruiksplannen te maken voor gebieden.
     
  • WWF investeert in nieuwe instrumenten om het tegengaan van ontbossing te financieren. De REDD-systematiek (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degredation) moet er bijvoorbeeld voor gaan zorgen dat bosbescherming wordt betaald uit klimaatgelden. In 2009 is een aantal pilots gestart om deze systematiek uit te testen, ondermeer in het centrale deel van Borneo.
     
  • Met de palmolie-, mijnbouw- en oliesectoren  worden afspraken gemaakt om de negatieve impact van bedrijven in het gebied zoveel mogelijk te beperken. De productie van duurzame palmolie (volgens de criteria van de RSPO)   wordt   gestimuleerd.
  • Eneco en Wereld Natuur Fonds zijn partners in duurzame energie en natuurbescherming. Door CO2-uitstoot te reduceren en daarmee klimaatverandering tegen te gaan, beschermen we gezamenlijk de natuur. Als missiepartner steunt Eneco tevens veldwerk van het Wereld Natuur Fonds op Borneo. Zowel financieel als door gezamenlijk te communiceren over het belang van natuurbescherming in dit prachtige en waardevolle gebied.

Bijdrage vanuit Nederland

400.000 euro

Ligging


Lees meer

Lees meer over het Heart of Borneo-programma op de Engelstalige website van WWF-International.

Deze website maakt gebruik van cookies. Hier lees je meer informatie. Om cookies uit te zetten klik je hier. Deze melding verbergen X