Spring naar content

Forest Stewardship Council - FSC

Wat is FSC?
FSC is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische én economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC werd in 2008 als eerste houtkeurmerk positief beoordeeld door TPAC: het keurmerk voldoet dus aan de duurzame inkoopcriteria van de Nederlandse overheid.

Wat vindt WNF?
WNF ziet FSC op dit moment als de enige standaard die voldoende garanties biedt voor verantwoord bosbeheer. Dit betekent niet dat WNF altijd en alleen maar FSC steunt. Wij nodigen andere keurmerken van harte uit om hetzelfde niveau voor verantwoord bosbeheer na te streven, maar op dit moment vindt WNF echter dat andere keurmerken daarop onvoldoende garanties bieden.

WNF zegt niet dat FSC perfect is of het enige middel om de wereldwijde ontbossing een halt toe te roepen. FSC is echter continue in beweging om haar eigen standaard aan te scherpen. Bovendien werkt WNF ook op andere manieren aan bosbehoud, zoals door de instelling van beschermde gebieden of het tegengaan van illegale houtkap.

Programme for Endorsement of Forest Certification - PEFC

Wat is PEFC?
Net als FSC is PEFC een houtkeurmerk dat wereldwijd opereert. Door middel van certificering kunnen boseigenaren laten zien dat zij voldoen aan de eisen die PEFC stelt aan verantwoord bosbeheer. TPAC heeft hout met een PEFC-keurmerk dat afkomstig is uit België, Zweden, Duitsland en Finland positief beoordeeld. Voor hout met een PEFC-keurmerk uit verschillende andere landen loopt de procedure nog.

Wat vindt WNF?
Volgens WNF biedt PEFC op dit moment niet voldoende garanties voor verantwoord bosbeheer. Een keurmerk is zo sterk als zijn zwakste schakel en PEFC is op een aantal punten minder betrouwbaar dan FSC. Zo zijn waardevolle natuur en de rechten van de lokale bevolking in sommige gevallen onvoldoende beschermd. Ook is soms sprake van onevenredige vertegenwoordiging: een bepaalde groep- bijvoorbeeld boseigenaren- heeft dan onevenredig veel macht bij besluitvormingsprocedures. WNF is niet van mening dat PEFC altijd en overal onvoldoende presteert. We draaien het om; bosbeheer moet altijd en overal voldoende verantwoord gebeuren. En juist dat kan PEFC in de ogen van WNF nog niet garanderen. WNF ziet graag dat er meer keurmerken op de markt komen die verantwoord bosbeheer garanderen en nodigt PEFC uit hetzelfde niveau als dat van FSC na te streven.

Malaysian Timber Certification System - MTCS

Wat is MTCS?
MTCS is een keurmerk van de Malaysian Timber Certification Council (MTCC); een orgaan van de Maleisische overheid. Maleisie is wereldwijd een belangrijke exporteur van tropisch hardhout. Nederland is daarentegen een belangrijke afzetmarkt: vooral voor de houtsoort meranti.
De toetsingscommissie van de overheid voor de inkoop van verantwoord hout, TPAC, oordeelde in oktober 2010 dat MTCS niet voldoet aan de Nederlandse criteria voor duurzame inkoop. MTCC, de beheerder van het Maleisische houtkeurmerk, tekende echter beroep aan tegen deze uitspraak. In hoger beroep werd het Maleisische houtkeurmerk in oktober 2011 in het ongelijk gesteld.

Wat vindt WNF?
Het Wereld Natuur Fonds vindt, net als veel andere maatschappelijke organisaties, dat het houtkeurmerk MTCC niet voldoende garanties biedt op verantwoord bosbeheer. Uit verschillende onderzoeken, waaronder in het veld, is gebleken dat twee belangrijke zaken namelijk absoluut onvoldoende worden gegarandeerd: het tegengaan van ontbossing en bescherming van de rechten van inheemse volken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Hier lees je meer informatie. Om cookies uit te zetten klik je hier. Deze melding verbergen X