Spring naar content

Bossen

Bossen zijn van levensbelang voor mens en dier. Vooral onverantwoorde productie van palmolie, soja en hout veroorzaakt echter ontbossing. Het Wereld Natuur Fonds zet zich in voor alternatieve productiemethoden.

Rijk ecosysteem

Tachtig procent van alle planten- en dierensoorten heeft bos nodig om te kunnen leven. En dat terwijl nog geen dertig procent van het aardoppervlak wordt bedekt met bos. Daarmee zijn bossen de rijkste ecosystemen op aarde. Ongeveer een miljard mensen zijn direct afhankelijk van bossen.

Bos als verzamelplek

Bij een bos denk je vooral aan planten en bomen: varens, naaldbomen, mos, loofbomen of tropische bomen. Maar een bos is veel meer. 

Een bos is dé verzamelplek voor duizenden natuurlijke producten waarvan wij leven. En hét thuisland voor ontelbare dieren. Tropisch regenwoud spant de kroon; meer dan de helft van alle planten- en diersoorten leeft daar.

Bossen werken ook als spons en gaan overstromingen tegen. Ze voorkomen dat de vruchtbare bovenlaag van de grond wegspoelt, dit heet erosie. Bossen hebben bovendien invloed op het klimaat. Behouden we de bossen, dan zijn ze een belangrijke luchtzuiveraar: ze nemen kooldioxide op en produceren zuurstof.

Ontbossing

Ontbossing vormt een bedreiging voor al die belangrijke functies van bos. Wereldwijd verdwijnen er 36 voetbalvelden bos per minuut. Dit heeft gevolgen voor mens en dier. Door ontbossing verdwijnt het leefgebied van veel bedreigde diersoorten. Als mensen bossen platbranden of aan boskap doen, komen bovendien grote hoeveelheden broeikasgassen in de lucht.  Gekapte of verbrande bossen stoten 15% van de totale emissie van broeikasgassen uit en dragen zo bij aan klimaatverandering.

Regenwoud beschermen

Het regenwoud kent een enorme biodiversiteit. De bedreigingen van ontbossing zijn daar het grootst. Daarom voert het Wereld Natuur Fonds vooral projecten uit in de Amazone, Midden-Afrika en Indonesië om ontbossing tegen te gaan.

Deze website maakt gebruik van cookies. Hier lees je meer informatie. Om cookies uit te zetten klik je hier. Deze melding verbergen X