Spring naar content

Bossen

Bossen zijn van levensbelang voor mens en dier en daarom moeten ze beschermd worden. Het Wereld Natuur Fonds zet zich wereldwijd in om ontbossing tegen te gaan.

Bos is van levensbelang

In het bos leven ontelbare planten en dieren. De meeste soorten vind je in regenwouden. Maar bossen zijn meer dan dat: ze werken ook als spons en gaan overstromingen en erosie tegen. Bovendien zijn ze een belangrijke luchtzuiveraar: het bos neemt CO2 op en produceert zuurstof.

Ontbossing

Ontbossing vormt een bedreiging voor al die belangrijke functies van bos. Wereldwijd verdwijnen er 36 voetbalvelden bos per minuut. Dit heeft gevolgen voor mens en dier. Door ontbossing verdwijnt het leefgebied van veel bedreigde diersoorten. Als mensen bossen platbranden of aan boskap doen, komen bovendien grote hoeveelheden broeikasgassen in de lucht.  Gekapte of verbrande bossen stoten 15% van de totale emissie van broeikasgassen uit en dragen zo bij aan klimaatverandering.

Regenwoud beschermen

Het regenwoud kent een enorme biodiversiteit. De bedreigingen van ontbossing zijn daar het grootst. Daarom voert het Wereld Natuur Fonds vooral projecten uit in de Amazone, Midden-Afrika en Indonesië om ontbossing tegen te gaan.

Deze website maakt gebruik van cookies. Hier lees je meer informatie. Om cookies uit te zetten klik je hier. Deze melding verbergen X