Spring naar content

Natuur en ontwikkeling

Bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur, dat is de missie van het Wereld Natuur Fonds; in het belang van de natuur en in het belang van de mens die de natuur nodig heeft. Het verbeteren van de leefomstandigheden van de lokale bevolking is een voorwaarde voor het behoud van natuur op korte en lange termijn. Dit is een integraal onderdeel van de natuurbeschermingsaanpak van het Wereld Natuur Fonds.

Mozambique

Wat is er aan de hand?

Wereldwijd gezien woont het grootste deel van de arme bevolking op het platteland. Zij is voor haar levensonderhoud onder andere afhankelijk van bossen, oceanen, rivieren en graslanden.

Veel van deze ecosystemen worden bedreigd. Uit een onderzoek van de Verenigde Naties naar de toestand van de ecosystemen op aarde, blijkt dat 60% van deze ecosystemen verslechtert of niet duurzaam wordt gebruikt. Dit heeft een directe invloed op de leefomstandigheden van de armere mensen die van deze hulpbronnen afhankelijk zijn voor hun bestaan, veiligheid en inkomen.

Veel van de werkzaamheden van het WNF vinden plaats in gebieden met een grote soortenrijkdom, waar tegelijkertijd circa 70% van de arme bevolking van de wereld leeft. De ervaring heeft geleerd dat, om duurzame natuurbeschermingsresultaten te behalen, de lokale bevolking als gelijkwaardige partner bij onze activiteiten moet worden betrokken.

Wat doet het WNF?

De relatie tussen natuurbescherming en lokale ontwikkeling is complex. Het Wereld Natuur Fonds ontwikkelt nieuwe methoden waarbij natuurbescherming ten goede komt aan de natuur én de lokale bevolking. De basis voor deze werkzaamheden wordt gevormd door twee grote programma's die gesteund worden door het Wereld Natuur Fonds:

Het Linking Futures’-programma is gericht op het beschermen van de natuur en het verbeteren van de leefomstandigheden en tegelijkertijd het creëren van economische kansen voor de lokale bevolking in Kenia, Mozambique en Kameroen.

Het Payment for Environmental Services’-programma (PES), is gericht op het ontwikkelen van een eerlijk betalingsysteem voor diensten die de natuur levert zoals schoon drinkwater afkomstig van de rivier. Dit betalingssysteem komt ten goede aan zowel natuurbescherming als de arme plattelandsbevolking in Indonesië, Guatemala, Peru en Tanzania.

Daarnaast besteedt het Wereld Natuur Fonds in al zijn veldprojecten in ontwikkelingslanden aandacht aan oplossingen die ten goede komen aan de natuur en de lokale bevolking.Ook is het Wereld Natuur Fonds ervan overtuigd dat duurzame armoedebestrijding zonder rekening te houden met de natuur niet mogelijk is. Daarom dient natuur als noodzakelijke voorwaarde voor armoedebestrijding hoger op de (inter)nationale agenda te komen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Hier lees je meer informatie. Om cookies uit te zetten klik je hier. Deze melding verbergen X