Spring naar content

Ecosysteemdiensten

Beloning voor ecosysteemdiensten

Diensten die de natuur levert - ook wel ecosysteemdiensten genoemd - zoals waterzuivering en regulering van overstromingen door wetlands, zijn cruciaal voor de lokale bevolking. Het behoud en duurzaam beheer van bossen en wetlands leiden tot hoogwaardige waterkwaliteit en -kwantiteit voor gebruikers van water, waaronder bottel- en drinkwaterbedrijven.

Het programma volgt een unieke aanpak door bedrijfsplannen te ontwikkelen voor betalingen voor deze diensten aan (veelal arme) boeren die aan de bron van de rivier leven (bovenstrooms) door gebruikers van deze diensten onder aan de rivier (benedenstrooms), zoals de private sector en de overheid. Een mechanisme wordt opgezet waarbij benedenstroomse gebruikers bovenstroomse verleners van diensten gaan betalen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Hier lees je meer informatie. Om cookies uit te zetten klik je hier. Deze melding verbergen X