Spring naar content

Natuur en ontwikkeling

Het verbeteren van de leefomstandigheden van de lokale bevolking is een voorwaarde voor het behoud van natuur op korte en lange termijn.

Mozambique

Wat is er aan de hand?

Wereldwijd gezien woont het grootste deel van de arme bevolking op het platteland. Voor hun levensonderhoud zijn deze mensen afhankelijk van bossen, oceanen, rivieren en graslanden.

Veel van deze ecosystemen worden bedreigd. Uit een onderzoek van de Verenigde Naties blijkt dat 60% verslechtert of niet duurzaam wordt gebruikt. Dit heeft een directe invloed op de leefomstandigheden van de armere mensen.

Veel van het werk van het WNF vindt plaats in dit soort gebieden. De ervaring heeft geleerd dat we de natuur niet kunnen beschermen zonder hulp van én aan de lokale bevolking.

Wat doet het WNF?

De relatie tussen natuurbescherming en lokale ontwikkeling is complex. Het Wereld Natuur Fonds werkt met methoden waarbij natuurbescherming ten goede komt aan de natuur én de lokale bevolking. De basis voor ons werk wordt gevormd door twee grote programma's:

Het Linking Futures’-programma is gericht op het beschermen van de natuur, het verbeteren van de leefomstandigheden en het creëren van economische kansen voor de lokale bevolking, in Kenia, Mozambique en Kameroen.

Het Payment for Environmental Services’-programma (PES), is gericht op het ontwikkelen van een eerlijk 'betalingssysteem' voor diensten die de natuur levert, zoals schoon drinkwater uit de rivier. Dit betalingssysteem komt ten goede aan zowel natuurbescherming als de arme plattelandsbevolking in Indonesië, Guatemala, Peru en Tanzania.

Daarnaast besteedt het WNF in alle veldprojecten in ontwikkelingslanden aandacht aan oplossingen die ten goede komen aan de natuur en de lokale bevolking. We zijn ervan overtuigd dat duurzame armoedebestrijding zonder rekening te houden met de natuur niet mogelijk is.

Deze website maakt gebruik van cookies. Hier lees je meer informatie. Om cookies uit te zetten klik je hier. Deze melding verbergen X