Spring naar content

Water

Water is de bron van leven voor mens en dier. Het Wereld Natuur Fonds werkt wereldwijd aan de bescherming van waterrijke gebieden.

Water voor leven

Water is een bron van leven - zowel voor de natuur als voor de mens. Waterrijke gebieden zoals moerassen, meren, rivieren en mangrovebossen behoren met hun enorme rijkdom aan plant- en diersoorten tot de meest waardevolle natuur op aarde.

Tegelijkertijd is water de eerste levensbehoefte van de mens. Water om te drinken, om te recreëren, water om te vissen, water om ons voedsel te verbouwen, water om de producten te maken die we dagelijks gebruiken.

Water onder druk

Wereldwijd zien we een aantal grote problemen met water. Op sommige (natte) plekken een te veel aan water, op andere plekken weer te weinig. Ook is watervervuiling in toenemende mate een bedreiging, waardoor de hoeveelheid schoon zoetwater drastisch afneemt.

Klimaatverandering komt daar nog eens bij: droge gebieden worden droger en natte gebieden natter.

De afgelopen eeuw ging de helft van alle wetlands verloren. Unieke plant- en diersoorten zijn verdwenen. Wereldwijd staan de resterende wetlands onder druk als gevolg van hoog waterverbruik, waterverspilling, waterverontreiniging en de aanleg van dammen en dijken. Door inpoldering van uiterwaarden verliezen deze gebieden hun functie als bescherming bij hoogwater en zoetwaterbuffer.

Water: feiten en cijfers

  • Zoetwater is schaars. Slechts 2,5% van alle water op aarde is zoet. Daarvan is maar 0,25% bruikbaar voor de mens, de rest zit vast in ijskappen en gletsjers.
  • Qua natuurlijke rijkdom zijn wetlands vergelijkbaar met koraalriffen en tropische regenwouden, gebieden met de grootste biodiversiteit.
  • Het aantal soorten planten en dieren in wetlands is sinds 1970 met 37 procent afgenomen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Hier lees je meer informatie. Om cookies uit te zetten klik je hier. Deze melding verbergen X