Spring naar content

Watervoetafdruk

Wat is de watervoetafdruk?

Als mens verbruiken wij veel water. In Nederland ligt onze waterconsumptie op ongeveer 2,3 miljoen liter water per jaar per persoon. Hiervan is slechts 2% direct huishoudelijk verbruik. De rest, 98%, is indirect waterverbruik dat in de productie van voedsel, kleding en industriële produkten zit (virtueel water). Onze watervoetafdruk zit vooral in landbouwprodukten zoals katoen, koffie en graan. Nederland is hiermee een van de grootverbruikers van water op onze planeet.

Lees meer: De watervoetafdruk van Nederland (maart 2010) (pdf)

Kafferkoren, waterfootprint: 2.800 liter water om 1 kg kafferkoren te kunnen oogsten.

Dorstige gewassen

Landbouw is de grootste verbruiker van zoetwater in de wereld. Gewassen waar veel water voor nodig is, zijn katoen, suiker, koffie en graan. Maar ook tijdens de productie van bloemen en het productieproces van frisdranken wordt veel water verbruikt.  De watervoetafdruk van een katoenen t-shirt is bijvoorbeeld ongeveer 2700 liter water - dit is inclusief al het water dat nodig is om de katoen te laten groeien.
 

Foto: droogte

Bedreiging voor de natuur

Niet alleen landbouw maar ook natuur heeft water nodig om te overleven. Als mensen meer water aan een ecosysteem onttrekken dan het aan kan, kan de natuur het op een gegeven moment niet meer aan. Dit speelt vooral in gebieden die met droogtes te kampen hebben en waar het grote waterverbruik desastreuze gevolgen heeft voor de natuur en de mens. Een bekend voorbeeld is het Aralmeer. Voor productie van katoen is er in de afgelopen decennia zoveel water onttrokken dat er nog maar 20% van het oorspronkelijke meer over is. De omgeving is een woestijn geworden, ecosystemen zijn verdwenen en de lokale bewoners van het gebied hebben hun inkomensbronnen zien kelderen.

Coto DoƱana, Spanje

Watervoetafdruk verlagen

Het terugdringen van het waterverbruik in die sectoren waar gewassen veel water verbruiken in droge gebieden biedt dus veel kansen.WNF werkt hier aan het verkleinen van de watervoetafdruk.

Samen met boeren stimuleert WNF integraal waterbeheer rond rivierbekkens. Met bedrijven en sectoren bekijken we hoe zij in hun productieketen het waterverbruik drastisch kunnen terugdringen. Ook pleit WNF bij overheden voor maatregelen om niet-duurzame productiemethoden een halt toe roepen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Hier lees je meer informatie. Om cookies uit te zetten klik je hier. Deze melding verbergen X