Grootbekhaai

Wetenschappelijke naam Megachasma pelagios
Engelse naam megamouth shark
Verspreiding Stille Oceaan
Voeding plankton, garnalen, kwallen
Lengte tot 5,5 m
Gewicht tot 790 kg
Ondanks zijn omvang is deze haaiensoort pas in 1976 ontdekt. Sindsdien zijn er nog maar 13 waargenomen, op verspreid gelegen plekken in de oceanen. Over zijn leven is dan ook niet veel bekend. In ieder geval is wel duidelijk dat hij van plankton leeft, dat hij zwemmend met zijn grote bek wijd open uit het zeewater zeeft. Meestal bevindt de grootbekhaai zich op grote diepte, maar waarschijnlijk volgt hij het plankton en foerageert hij 's nachts dichter bij het oppervlak.
Geen resultaten