Gup

Gup
Andere namen guppy; miljoenenvisje
Wetenschappelijke naam Poecilia reticulata
Engelse naam guppy; millions fish
Verspreiding noorden van Zuid-Amerika en Caribisch gebied
Voeding kleine waterdieren; muggenlarven
Lengte tot 7 cm
Gewicht tot 5 gram
Biotoop zoet water
De gup is een populair aquariumvisje, dat ook vaak guppy wordt genoemd (naar zijn ontdekker: Robert J.L. Guppy). De mannetjes zijn kleiner dan de vrouwtjes maar mooier van kleur en met een fraaie waaiervormige staart. De visjes zijn gemakkelijk te houden en planten zich snel voort. Guppen zijn levendbarend en krijgen per worp 20 tot 40 jongen, tot zelfs 100. In het wild leven guppen in tropische moerassen en rivieren. Ze voeden zich veel met muggenlarven. Vanwege dit voedselpatroon zijn ze in diverse landen uitgezet in de hoop er malariamuggen mee te bestrijden.