Haaien

Haaien
Wetenschappelijke naam Elasmobranchi
Engelse naam shark
Verspreiding wereldzeeën, vooral tropisch en sub-tropisch
Voeding vlees: vooral vis
Lengte 25 cm (dwerghaai) tot 18 m (walvishaai)
Aantal soorten ruim 500
onderverdeling 9 ordes; 34 families
Hoewel er een grote verscheidenheid aan haaien bestaat, hebben de meeste een herkenbare lichaamsbouw: een gestroomlijnd lichaam, een rug- en staartvin, vijf kieuwspleten en een bek vol scherpe tanden.Voor de meeste mensen vormt de haai een angstbeeld. Onterecht. Van slechts een enkele soort is bekend dat ze mensen aanvallen. De meeste soorten zijn ongevaarlijk voor mensen. Ze jagen voornamelijk op andere vissen. Vaak doen ze dat door hun prooi met hoge snelheid te achtervolgen. Maar er zijn ook soorten die zich gespecialiserd hebben in zoeken naar aas, dieren uit de bodem wroeten of plankton uit het zeewater filteren. Download het infoblad over haaien hier.