Maanvis

Maanvis
Wetenschappelijke naam Pterophyllum scalare
Engelse naam freshwater angelfish
Verspreiding Zuid-Amerika; Amazone en Rio Negro
Lengte 15 cm
Biotoop zoetwater;rietvelden
De maanvis hoort tot de cichliden. Het is een tropische zoetwatervis die veel in aquaria gehouden wordt. Met zijn schuin naar achteren verlengde vinnen (onder en boven) heeft hij grofweg de vorm van een maansikkel. In het wild vormen de opvallende vorm en zwarte dwarsstrepen een goede camouflage aangezien ze zich vaak ophouden tussen plantenstengels. Er bestaat ook een zeevis die maanvis genoemd wordt. Deze veel grotere vis is absoluut geen familie en staat ook bekend als klompvis, onder welke naam hij ook in de WNF-Dierenbiblibliotheek is opgenomen.

Nieuws en resultaten