Steur

Steur
Andere namen Atlantische steur
Wetenschappelijke naam Acipenser sturio
Engelse naam Sturgeon
Verspreiding kustwateren en grote rivieren in Europa
Leeftijd 70 jaar of meer (gevangenschap)
Voeding kleine bodemdieren (wormen, kreeftjes)
Lengte tot 4 m
Gewicht tot 315 kg
De steur is een eigenaardige, groenachtig-bruine vis met een onderstaande bek en vijf rijen beenschilden op de romp. Steuren leven gewoonlijk in kustwateren maar zwemmen in de paaitijd rivieren op om hun eieren af te zetten. Soms zwemmen steuren meer dan 1000 km stroomopwaarts om te paaien. Deze vis kwam vroeger ook veel in de Nederlandse rivieren voor. Na de jaren vijftig is hij uiterst zeldzaam geworden door overbevissing, afname van paaiplekken en barrières in de rivieren.