Vissen

Vissen
Wetenschappelijke naam Pisces
Engelse naam fish
Verspreiding wereldwijd in zee en zoetwater
Voeding vleeseters, planteneters en alleseters
Aantal soorten circa 24.500
onderverdeling 4 klassen; 62 ordes; 491 families
De vissen zijn de oudste en soortenrijkste groep gewervelde dieren. Ze zijn vrijwel uitsluitend in het water te vinden. Biologisch gezien zijn de verschillen binnen deze groep zelfs zo groot, dat het de vraag is in hoeverre bijvoorbeeld de kraakbeenvissen (waaronder de haaien) en de kaakloze vissen (waaronder de prikken) en de beenvissen (de 'gewone' vissen) met elkaar verwant zijn. De meeste vissen ademen met kieuwen, hebben vinnen en een huid bedekt met schubben.