Witte tonijn

Witte tonijn
Wetenschappelijke naam Thunnus alalunga ; Germo alalunga
Engelse naam albacore
Verspreiding tropische en gematigde zeeën wereldwijd
Voeding vooral kleine scholenvisssen, ook inktvis en kreeftachtigen (garnalen)
Lengte tot 110 cm
Gewicht tot 30 kg
Biotoop open zee
Deze tonijn wordt niet zo groot als sommige andere tonijnsoorten. Hij heeft bijzonder lange borstvinnen, die tot voorbij de tweede rugvin reiken. Witte tonijnen geven een voorkeur aan zeewater boven de 15 graden Celsius. Ze paaien in volle zee. De vrouwtjes leggen enkele miljoenen eitjes. Daarna trekken ze weer over grote afstanden op zoek naar voedsel. Tonijnen zijn bekend vanwege de grote snelheid waarmee ze kunnen zwemmen: tot 70 km per uur. Ze ontwikkelen deze snelheid met speciale witte spieren. Ze kunnen echter ook rustig rondtrekken, waarbij ze aparte, donkerrode spieren gebruiken. Tonijnen trekken in scholen de oceanen over en leggen daarbij tienduizenden kilometers af. De witte tonijn is ernstig overbevist en staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Plaatselijk vindt echter verantwoorde visserij plaats, met name aan de westkust van de Verenigde Staten. Dit is de enige in Nederland verkrijgbare tonijn uit blik met MSC-keurmerk.