Aalscholver

Aalscholver
Andere namen schollevaar, scholver
Wetenschappelijke naam Phalacrocorax carbo
Engelse naam great cormorant
Verspreiding Europa, Afrika, Zuid-Azië, oostelijk Noord-Amerika
Voeding vis
Lengte 80 - 100 cm
Gewicht tot 3,5 kg
Er zijn meerdere soorten aalscholvers, maar 'de aalscholver' is de enige die ook in Nederland broedt. Zijn verspreidingsgebied strekt zich uit over Europa, geheel Azië (met uitzondering van het hoge Noorden), Midden- en Zuid-Afrika en het Oosten van Noord-Amerika, zowel aan de kust als bij binnenwater. Als ze aan het oppervlak zwemmen, liggen aalscholvers opvallend diep. Onder water zwemmen ze met krachtige pootslagen en ingeklapte vleugels. Op het land staan ze vaak met hun vleugels wijd te drogen.