Smaragdarassari

Smaragdarassari
Wetenschappelijke naam Aulacorhynchus prasinus
Engelse naam emerald toucanet
Verspreiding Z.Mexico tot Ecuador
Voeding vruchten, indecten, kleine gewervelde dieren, eieren
Lengte 30 cm
Gewicht 150 gram
Biotoop bergregenwoud
De arassari's horen bij de toekans, maar hun snavel is in verhouding kleiner. Bij de smaragdarassari is de snavel zwart met op de bovensnavel ook geel. Zijn naam dankt hij aan zijn grotendeels smaragdgroene verenkleed. Smaragdarassari's leven in paren of kleine groepen in bergbossen. Ze laten zich niet makkelijk zien, maar kunnen wel erg luidruchtig zijn. Ze maken allerlei geluiden, waaronder ook imitaties van andere vogels. Ze broeden in holle bomen, vaak in een spechtenhol. Niet zelden verjagen ze de specht om het hol over te nemen. Mannetje en vrouwtje broeden beiden de 3 tot 4 eieren uit. Bij de jongen groeit de snavel sneller dan de rest van het lichaam.