Afrikaanse olifant

Afrikaanse olifant
Wetenschappelijke naam Loxodonta africana
Engelse naam African elephant
Verspreiding Afrika ten zuiden van de Sahara
Leeftijd tot 70 jaar
Voeding gras, twijgen, bladeren, vruchten en schors
Lengte schouderhoogte tot 3,7 m (max. 4,2 m)
Gewicht tot 6000 kg (max. 12.250 kg)
Biotoop savanne en regenwoud
Status kwetsbaar

De Afrikaanse olifant is het allergrootste landdier ter wereld. Afrikaanse olifanten hebben grotere oren dan de Aziatische. Bovendien hebben bij de Afrikaanse olifanten ook de vrouwtjes slagtanden.

Er worden twee ondersoorten onderscheiden: de savanneolifant en de bosolifant. De savanneolifant wordt aanzienlijk groter dan de bosolifant en zijn slagtanden zijn meer gebogen. Daarnaast heeft de bosolifant rondere oren. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat deze ondersoorten zoveel verschillen dat ze mogelijk als aparte soorten beschouwd kunnen worden.

Van alle olifanten heeft de Afrikaanse olifant waarschijnlijk het meest te lijden gehad van stroperij om het ivoor. Het Wereld Natuur Fonds komt onder andere voor de olifant op door zijn leefgebied te beschermen en door de handel in ivoor te bestrijden.

Meer informatie over olifanten