Beren

Beren
Andere namen berenfamilie
Wetenschappelijke naam Ursidae
Engelse naam bears
Verspreiding Azië, Europa, Amerika, noordpool
Voeding vis, vlees, plantaardig
Lengte 1,4 m (Maleise beer) tot max. 3 m (bruine beer)
Gewicht max. 65 kg (Maleise beer) tot max. 1000 kg (bruine beer en ijsbeer)
Aantal soorten 8
onderverdeling 2 geslachten
Bij de beren horen de grootste op het land levende roofdieren: de grizzly en de Kodiak-beer (beide ondersoorten van de bruine beer) en de ijsbeer. Vooral als ze op hun achterpoten staan, zijn ze erg indrukwekkend. Toch is de ijsbeer de enige van deze familie die een echte vleeseter is. De overige soorten eten voornamelijk plantaardig voedsel. De reuzenpanda - die tegenwoordig ook bij de echte beren gerekend wordt - heeft zelfs een vrijwel vegetarisch dieet van bamboe. Naast het verdwijnen van hun leefgebied vormt de jacht - onder andere vanwege het gebruik van beren-gal in traditionele Aziatische medicijnen - een bedreiging voor veel soorten beren. Download het infoblad 'beren'