Bonobo

Bonobo
Andere namen dwergchimpansee
Wetenschappelijke naam Pan paniscus
Engelse naam bonobo; pygmy chimpanzee
Verspreiding D.R. Congo (ten zuiden van de Congo-rivier)
Leeftijd 40 jaar
Voeding fruit, bladeren, bloemen, zaden, insecten
Lengte tot 1,2 m (mannetje), 1 m (vrouwtje)
Gewicht 38 kg (mannetje), 30 kg (vrouwtje)
Status bedreigd

De bonobo is een mensapensoort die sinds1929 als aparte soort wordt beschouwd. Daarvoor werden ze als ondersoort van de chimpansee gezien en nog steeds worden ze ook wel 'dwergchimpansee' genoemd.

Het duidelijkste verschil met chimpansees is dat bonobo's altijd een donker gezicht hebben. Hun gedrag verschilt ook. Bonobo's leven meer in de bomen en ze zijn een stuk vredelievender dan chimpansees. Veel conflicten in de groep worden opgelost door liefkozingen en seks.

Door vernietiging van hun leefgebied en door jacht is hun aantal sterk achteruitgegaan. In totaal leven er nog tussen de 10.000 en 50.000 bonobo's. WNF steunt de totstandkoming en het beheer van reservaten waar bonobo's veilig in het wild kunnen leven.

Meer informatie over mensapen

Tussen 6 en 12 jaar?

Op zoek naar leuke dierweetjes? Snuffel ook eens rond in de dierenbieb van de Rangerclub. Daar kun je ruim 1000 dieren vinden. En elke dag komen er weer nieuwe bij!

Geef de tijger een toekomst

Er leven nog slechts 3.900 tijgers in het wild. Om dit iconische dier van de ondergang te redden, moet hun aantal snel worden verdubbeld. Steun daarom het reddingsplan van WNF en geef de tijger een toekomst!

Kijk wat je kunt doen