Chimpansee

Chimpansee
Andere namen chimp
Wetenschappelijke naam Pan troglodytes
Engelse naam chimpanzee; chimp
Verspreiding West- tot Oost-Afrika
Leeftijd 40 jaar
Voeding vooral vruchten, maar ook wel zaden, wortels en vlees
Lengte tot 1,2 m (mannetje), 1 m (vrouwtje)
Gewicht mannetje tot 70 kg, vrouwtje tot 50 kg
onderverdeling 4 ondersoorten (centrale, westelijke, oostelijke en Nigeria-Kameroen chimpansee)
Status bedreigd

De chimpansee is de bekendste mensaap. Hij is bijna net zo groot als de mens, maar een stuk lichter, behaarder en iets minder intelligent. Chimpansees zijn wel sterker en kunnen veel beter klimmen. Toch blijft een chimpansee bij voorkeur op de grond. Ze leven in groepen in het oerwoud waar ze fruit, insecten of zaden verzamelen en af en toe een jachtpartij houden.

Door het verdwijnen van hun leefgebied en jacht om hun vlees neemt de verspreiding van de chimpansee sterk af. Hun totale aantal wordt geschat op 200.000. WNF heeft onder andere een speciaal 'bushmeat'-programma om stroperij op mensapen zoals de chimpansee tegen te gaan.

Meer informatie over mensapen