Grijze walvis

Wetenschappelijke naam Eschrichtius robustus
Engelse naam gray whale
Verspreiding rond Alaska en de Bering zee (zomer), rond Vietnam en Baja California, Mexico (winter)
Leeftijd tot 80 jaar
Voeding bodemdieren (wormen, kreeftjes, schelpdieren)
Lengte 12 - 16 m, bij geboorte 4,5 - 5 m
Gewicht 20.000 - 30.000 kg
Status niet bedreigd
De grijze walvis is een baleinwalvis die zijn voedsel in ondiep water zoekt. Met zijn snuit woelt hij over de bodem en zeeft er met zijn korte, stevige baleinen allerlei bodemdiertjes uit.

De grijze walvis maakt lange trektochten. In de zomer trekken ze naar voedselrijke gebieden bij Alaska. De winter brengen ze door in warme streken. De trektocht langs de Amerikaanse westkust is bekend en vaak zijn de dieren vanaf het land goed te zien. Ze trekken dan massaal naar de San Ignacio Lagune in Mexico. In dat gebied worden veel boottrips georganiseerd om de walvissen van dichtbij te bekijken.

Omdat ze dicht aan de kust komen en vrij traag zwemmen, waren grijze walvissen een gemakkelijke prooi voor walvisvaarders. Daardoor stierven ze al in de 18e eeuw uit in de Noord-Atlantische Oceaan. In de Pacifische Oceaan wist de soort te overleven. Nadat de jacht gestopt was, is het aantal dieren dat in de winter rond Baja California verblijft toegenomen. De oostelijke Pacifische populatie is nu zelfs zo groot dat het voortbestaan van de soort niet meer in gevaar is. De westelijke Pacifische populatie heeft zich allerminst hersteld. De naar schatting 130 dieren worden ernstig bedreigd. De geplande bouw van olieplatforms in hun belangrijkste foerageergebied bij het Siberische eiland Schalin zou het einde van deze populatie kunnen betekenen.
Geen resultaten