Halfapen, apen en mensapen

Halfapen, apen en mensapen
Andere namen primaten
Wetenschappelijke naam Primates
Engelse naam primates; prosimians, monkeys and apes
Verspreiding Zuid- en Midden-Amerika, Afrika, Madagaskar, Zuid- en Oost-Azië
Voeding voornamelijk vruchten, bladeren en insecten
Gewicht max. 35 gram (muismaki) tot max. 180 kg (gorilla)
Aantal soorten 362
onderverdeling 2 onderordes; 11 families
De meeste soorten apen en halfapen leven in het regenwoud. Ze kunnen zowel met de handen als de voeten grijpen, sommige soorten hebben bovendien een grijpstaart. Het zijn over het algemeen zeer sociale en intelligente dieren. Dat geldt vooral voor de mensapen. De halfapen waaronder de lemuren (maki's) van Madagaskar zijn primitiever. Lees meer over bedreigingen voor mensapen. Voor je spreekbeurt over mensapen kun je hier informatie aanvragen.

Tussen 6 en 12 jaar?

Op zoek naar leuke dierweetjes? Snuffel ook eens rond in de dierenbieb van de Rangerclub. Daar kun je ruim 1000 dieren vinden. En elke dag komen er weer nieuwe bij!

Geef de tijger een toekomst

Er leven nog slechts 3.900 tijgers in het wild. Om dit iconische dier van de ondergang te redden, moet hun aantal snel worden verdubbeld. Steun daarom het reddingsplan van WNF en geef de tijger een toekomst!

Kijk wat je kunt doen