Halfapen

Halfapen
Andere namen primitieve apen
Wetenschappelijke naam Strepsirhini; Prosimiae
Engelse naam prosimians
Verspreiding bossen van Madagaskar, Afrika, Zuid- en Zuidoost Azië
Voeding vleeseters, planteneneters en alleseters
Aantal soorten 85
onderverdeling 1, 6 families
De halfapen zijn primitieve aapachtigen. Tot deze groep behoren de lemuren (maki's) van Madagaskar, de galago's en potto's uit Afrika en de lori's uit Azië. De spookdiertjes uit Zuidoost-Azië nemen een bijzondere plaats in: ze hebben kenmerken van zowel de halfapen als van de apen. De meeste halfapen zijn nachtdieren, vaak met bijzonder grote ogen.

Tussen 6 en 12 jaar?

Op zoek naar leuke dierweetjes? Snuffel ook eens rond in de dierenbieb van de Rangerclub. Daar kun je ruim 1000 dieren vinden. En elke dag komen er weer nieuwe bij!

Geef de tijger een toekomst

Er leven nog slechts 3.900 tijgers in het wild. Om dit iconische dier van de ondergang te redden, moet hun aantal snel worden verdubbeld. Steun daarom het reddingsplan van WNF en geef de tijger een toekomst!

Kijk wat je kunt doen