Indische griend

Indische griend
Andere namen kortflippergriend
Wetenschappelijke naam Globicephala macrorhynchus
Engelse naam short-finned pilot whale
Verspreiding wereldwijd in tropische en subtropische zeeën
Voeding vooral inktvis
Lengte 5 - 7 m, bij geboorte 1,4 - 1,8 m
Gewicht 1000 - 4000 kg, bij geboorte 60 kg
De Indische griend - ook wel kortflippergriend genoemd - is een forse dolfijn. Deze soort is nauw verwant met 'de griend' die ter onderscheiding ook wel langflippergriend genoemd wordt omdat zijn borstvinnen aanziendlijk langer zijn. Verder lijken de beide dolfijnachtigen veel op elkaar, zowel wat uiterlijk als gedrag betreft. Ze jagen voornamelijk op inktvis, waarbij ze tot meer dan 500 m diep duiken. De Indische griend komt in iets warmere streken voor dan de griend. Ze zijn vaak te zien bij bekende vakantiebestemmingen zoals Hawaiï en de Canarische Eilanden.