Irrawaddydolfijn

Irrawaddydolfijn
Andere namen irrawaddidolfijn
Wetenschappelijke naam Orcaella brevirostris
Engelse naam Irrawaddy dolphin
Verspreiding ondiepe kustwateren en grote rivieren van Zuidoost-Azië en Noord-Australië
Leeftijd tot 30 jaar
Voeding garnalen, inktvis, vis
Lengte 2 - 2,5 m, bij geboorte 90 - 100 cm
Gewicht 90 - 150 kg, bij geboorte 12 kg
Status kwetsbaar

De irrawaddydolfijn is geen typische rivierdolfijn. Formeel behoort de soort tot de zeedolfijnen. Irrawaddydolfijnen komen dan ook voornamelijk in de zee voor, waar ze vooral langs de kust zwemmen en ook regelmatig in riviermondingen te vinden zijn. Er is een aantal populaties die hun leven lang in rivieren doorbrengen: de Irrawaddy (Myanmar), de Mekong (Vietnam, Cambodja, Laos, Thailand) en de Mahakam nog enkele andere rivieren in Kalimantan (mIndonesië).

De vaak licht gekleurde dolfijn heeft een platte snuit, een bol voorhoofd en soms wat rimpels in de nek. Hij heeft geen snuit, alleen de lippen steken iets uit. Door spieren in zijn kop kan hij verschillende gezichtsuitdrukkingen hebben waardoor hij iets menselijks heeft. De borstvinnen zijn breed driehoekig. Achter het midden van het lichaam heeft hij een kleine driehoekige rugvin, wat hem onderscheidt van de Indische bruinvis die geen rugvin heeft.

Irrawaddydolfijnen vormen groepen van maximaal 15 dieren. Tijdens de jacht spugen ze soms een straal water, waarschijnlijk om hun prooi in verwarring te brengen. In Birma werken vissers met de dolfijnen samen: de dolfijnen drijven vis in het net en vergroten zo de vangst voor zowel de vissers als zichzelf.

De rivierpopulaties van de irrawaddydolfijn zijn ernstig bedreigd: in de Mekong komen nog circa 85 exemplaren voor en in de Irawaddy en Mahakam naar schatting niet meer dan 70. De bedreiging komt vooral van visserij waarbij de dolfijnen in kieuwnetten verstrikt raken. Tussen 2003 en 2009 kwamen zo in de Mekong 92 voornamelijk jonge dieren om. Als plannen voor de bouw van dammen in Cambodja en Laos worden uitgevoerd kan dat de doodsteek betekenen voor de populatie in de Mekong.

Geen resultaten