Lynx

Lynx
Andere namen los; gewone lynx; Euraziatische lynx
Wetenschappelijke naam Lynx lynx
Engelse naam Eurasian lynx
Verspreiding Noord-Europa tot Oost-Azië
Leeftijd tot 15 jaar
Voeding kleine hoefdieren (reeën, gemzen, jonge herten), hazen, konijnen, vogels
Lengte 80 - 130 cm cm; staart 11 - 25 cm; schouderhoogte 60 - 75
Gewicht vrouwtje 8 tot 21 kilo; mannetje 18 - 30 kg; max. 38 kg
Biotoop bos, rotsachtig terrein
Status niet bedreigd

De lynx kwam vroeger in bijna alle grote bosgebieden in Europa en een groot deel van Azië voor. Door de jacht en verdrijving uit hun leefgebied zijn deze katten met hun kenmerkende oorpluimen tegenwoordig vrij zeldzaam geworden. Ze leven vooral nog in afgelegen bergstreken met wat kreupelhout. In enkele bossen in West-Europa zijn opnieuw lynxen uitgezet. In Nederland is vooralsnog niet voldoende aaneengesloten bos voor een herintroductie.

Lynxen jagen bij voorkeur vanuit een hinderlaag. Ze liggen achter een omgevallen boom of rots te wachten tot een prooidier langs komt en doen dan een korte uitval. Als ze hun prooi niet binnen enkele meters te pakken kunnen krijgen laten ze hem lopen.

Tussen 6 en 12 jaar?

Op zoek naar leuke dierweetjes? Snuffel ook eens rond in de dierenbieb van de Rangerclub. Daar kun je ruim 1000 dieren vinden. En elke dag komen er weer nieuwe bij!

Geef de tijger een toekomst

Er leven nog slechts 3.900 tijgers in het wild. Om dit iconische dier van de ondergang te redden, moet hun aantal snel worden verdubbeld. Steun daarom het reddingsplan van WNF en geef de tijger een toekomst!

Kijk wat je kunt doen