Neushoorns

Neushoorns
Andere namen rhinocerossen; rhino's
Wetenschappelijke naam Rhinocerotidae
Engelse naam rhinoceroses; rhino's
Verspreiding Afrika; Zuidoost Azië
Leeftijd tot 60 jaar
Voeding planten
Lengte max. 2,3 m (Sumatraanse) tot max. 4,2 m (witte)
Gewicht max. 950 kg (Sumatraanse) tot max. 3600 kg (witte)
Aantal soorten 5
onderverdeling 2
Status bedreigd

Er zijn vijf soorten neushoorns: de witte en de zwarte neushoorn komen in Afrika voor, de Indische, Javaanse en de Sumatraanse neushoorn in Azië. Door het verdwijnen van hun leefgebied maar vooral door de meedogenloze jacht om hun hoorn is het aantal van alle soorten sterk afgenomen.

In Afrika leefden in de vorige eeuw waarschijnlijk honderd keer zoveel neushoorns als nu. De Javaanse neushoorn is inmiddels een van de zeldzaamste diersoorten ter wereld. WNF zet zich al vanaf de oprichting voor de neushoorn in en heeft naast tegenslagen ook successen behaald. Zo staan de Indische en de witte neushoorn er nu beter voor dan enkele tientallen jaren geleden.

Meer informatie over neushoorns