Otter

Otter
Andere namen visotter; Europese otter
Wetenschappelijke naam Lutra lutra
Engelse naam European otter; common otter
Verspreiding Europa, Azië
Voeding vooral vis
Lengte 57 - 70 cm, staart 40 cm
Gewicht 7 - 10 kg
Status kwetsbaar
De otter wordt ook wel visotter genoemd of Europese otter. Deze soort komt in bijna geheel Europa en Azië voor, maar is door jacht, biotoopvernietiging en watervervuiling sterk achteruit gegaan. In diverse landen is hij zelfs helemaal verdwenen. In Nederland is de otter in 2002 geherintroduceerd, nadat hij ergens in de jaren tachtig was uitgestorven in ons land. Visotters eten voornamelijk vis, maar er zijn gevallen bekend waar otters ook eenden aanvallen. Het dier leeft hoofdzakelijk alleen. Ze hebben een territorium van 4 tot 20 kilometer lang.

Nieuws en resultaten