Rode wolf

Rode wolf
Wetenschappelijke naam Canis rufus
Engelse naam red wolf
Verspreiding Zuidoosten van de Verenigde Staten
Voeding konijnen, beverratten, wasberen
Lengte 1 - 1,2 m, staart 25 - 35 cm
Gewicht 18 - 40 kg
Status ernstig bedreigd
De rode wolf was rond 1980 zo goed als uitgestorven. Vanaf 1987 zijn er allerlei reddingsacties gestart, waardoor er nu weer een redelijk gezonde populatie van circa 50 rode wolven is in North Carolina. Als er voldoende zijn leven rode wolven net als gewone wolven in groepen. Ze jagen echter meer op kleine prooien.