Tandwalvissen

Tandwalvissen
Andere namen dolfijnen en bruinvissen
Wetenschappelijke naam Odontoceti
Engelse naam toothed whales
Verspreiding zeeën wereldwijd; enkele soorten in rivieren (rivierdolfijnen)
Leeftijd tot 70 jaar
Voeding vooral vis en inktvis
Lengte max. 1,5 m (vaquita) tot max. 18 m (potvis)
Gewicht max. 55 kg (vaquita) tot max. 50.000 kg (potvis)
Aantal soorten 71
onderverdeling 9 families
De walvissen worden onderverdeeld in de baleinwalvissen en de tandwalvissen. De tandwalvissen vormen de soortenrijkste groep, waar de dolfijnen en de vrij kleine bruinvissen bij horen, maar ook de enorme potvis.

Tandwalvissen hebben zoals hun naam aangeeft tanden, al kan het aantal daarvan sterk gereduceerd zijn. Bij enkele soorten die vooral van inktvis leven ontbreken de tanden zelfs. Bij de narwal is bij het mannetje één tand enorm uitgegroeid.

Tandwalvissen hebben een met vettige stof gevulde holte in hun voorhoofd die waarschijnlijk een functie heeft bij de echo-locatie: het waarnemen van de omgeving met behulp van geluid.