Vaquita

Vaquita
Andere namen Californische bruinvis
Wetenschappelijke naam Phocoena sinus
Engelse naam vaquita
Verspreiding noordelijk deel van de Golf van California (Zee van Cortez)
Voeding kleine vissen, pijlinktvis
Lengte 1,2 - 1,5 m, bij geboorte 70 - 80 cm
Gewicht 30 - 55 kg
Status ernstig bedreigd
De vaquita of Californische bruinvis is een van de allerkleinste walvisachtigen. In verhouding heeft hij een grote driehoekige rugvin als een haai. Deze bruinvis heeft een zeer beperkte verspreiding: uitsluitend het noordelijk deel van de Golf van California (Mexico). En zelfs daar voornamelijk beperkt tot de ondiepere kustwateren, met name de monding van de Colorado. In dit gebied werd vroeger veel gevist, waardoor er jaarlijks enkele tientallen verdronken in visnetten. In 1993 is zijn leefgebied uitgeroepen tot biosfeer-reservaat. Ondanks dat is deze soort nog niet buiten gevaar en behoort hij tot de meest bedreigde diersoorten.