Vleermuizen

Vleermuizen
Andere namen handvleugeligen
Wetenschappelijke naam Chiroptera
Engelse naam bats
Verspreiding wereldwijd met uitzondering van zeeën, afgelegen eilanden en permanent koude gebieden
Voeding insecten, andere kleine dieren, bloed, vruchten
Lengte spanwijdte max. 15 cm (hommelvleermuis) tot max. 2 m (kalong)
Gewicht max. 2 gram (hommelvleermuis) tot max. 1,2 kg (kalong)
Aantal soorten 977
onderverdeling 4, 18 families
Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen. Ze hebben een vlieghuid tussen hun achterpoten, lichaam en sterk uitgegroeide vingers. De meeste vleermuizen zijn alleen 's nachts actief en vinden hun weg en hun voedsel dan door middel van echolocatie. Vleermuizen vormen na de knaagdieren de soortenrijkste orde van de zoogdieren. De vleermuizen worden onderverdeeld in de Megachiroptera (grote, vruchtenetende soorten waaronder de vliegende vossen) en de Microchiroptera (de soortenrijkste groep).