Zoogdieren

Zoogdieren
Wetenschappelijke naam Mammalia
Engelse naam mammals
Verspreiding wereldwijd, vooral op land
Leeftijd tot 200 jaar (Groenlandse walvis)
Voeding planteneters, vleeseters en alleseters
Aantal soorten 4475
onderverdeling 21 ordes; 140 families
Zoogdieren zijn niet de soortenrijkste, maar wel de bekendste groep gewervelde dieren. Ze danken hun naam aan het feit dat de vrouwtjes hun jongen zogen (melk geven). Bij de grootste groep zoogdieren worden de jongen voor de geboorte gevoed via een navelstreng die met de baarmoeder vergroeid is. Bij de buideldieren en de eierleggende zoogdieren is dat niet het geval. Zoogdieren kunnen hun lichaamstemperatuur constant houden. De meeste zijn (vaak dicht) behaard. Bij de walvissen, die in zee leven, zorgt een onderhuidse vetlaag voor isolatie. De vleermuizen zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen.