Twee jonge tijgers staand tegenover elkaar, alsof ze dansen

Geef de tijger een toekomst

97% van alle tijgers in het wild is in 100 jaar tijd verdwenen.

Als we de Koning van de Jungle van de ondergang willen redden, moeten we snel in actie komen.

Dit kun jij doen

Wat we willen bereiken

Aantal tijgers verdubbelen

Een wereld zonder tijgers... kun je het je voorstellen? Er leven nog maar 3900 tijgers in het wild. Ons doel is om het aantal tijgers te verdubbelen in 2022 - het volgende Chinese jaar van de tijger.

Waarom we nu in actie moeten komen

Lees het rapport 'Beyond the stripes: save tigers, save so much more'


Omdat de tijger bedreigd wordt

Dit zijn de 3 grootste bedreigingen

Tijgerhuid in beslag genomen op vliegveld UK

1. De tijger wordt bedreigd door stroperij

In Azië worden veel lichaamsdelen van de tijger gebruikt als grondstof voor medicijnen. Die middeltjes zijn inmiddels peperduur, maar door de toegenomen welvaart in Azië voor steeds meer mensen bereikbaar. En ook voor zijn huid wordt veel geld neergeteld. Dus blijven de criminele stropers hun illegale praktijken uitvoeren. En hoe minder tijgers, hoe meer een tijger waard is.2. Het leefgebied van de tijger onder vuur

Tijgers hebben uitgestrekte gebieden nodig om te kunnen jagen en jongen groot te brengen. Ook hun prooidieren hebben die ruimte nodig. Maar grote, aaneengesloten natuur is in de streken waar de tijger leeft steeds moeilijker te vinden. Bossen worden gekapt en platgebrand voor huizen, wegen, fabrieken en plantages. Daardoor wordt het leefgebied van de tijger te klein en te versnipperd.

Platgebrand bosgebied voor ladang landbouw, BorneoTijger steekt weg over

3. Conflicten met tijgers

Doordat tijgers minder voedsel en ruimte hebben, trekken ze vaker naar de bewoonde wereld op zoek naar voedsel, zoals een geit of koe. De kans om een mens tegen te komen wordt daardoor groter, wat gevaarlijke situaties oplevert. Daarom gebeurt het steeds vaker dat tijgers gedood worden uit angst of vergelding voor aangerichte schade.


Omdat het werkt

Singye Wangmo op een berg

Dit doen onze rangers om de tijger te beschermen


Lees meer

Omdat we samen echt iets kunnen doen

Dit doen Nederlanders voor de tijger


Kim Feenstra en Tygo Gernandt showen het tijger shirt van Bas Kosters

Bas Kosters

Speciaal voor WNF heeft modeontwerper Bas Kosters 3900 exclusieve shirts ontworpen.

Lees meer


Laurens bij de Marathon van Amsterdam

Laurens van Arnhem

Laurens rent voor de tijger en haalt daarmee sponsorgeld op.

Lees meer


WNF-tijgerexpert Femke Hilderink met I protect tigers-slogan

Femke Hilderink

Femke werkt aan het voorkomen van conflicten tussen mensen en wilde dieren zoals tijgers.

Lees meer


Omdat de tijger zo bijzonder is

11 dingen over de tijger die je nog niet wist (of wel?).


Lees meer

Close-up van een Bengaalse tijger in de schaduw die van de camera wegkijkt

We hebben samen al veel bereikt

...maar we zijn er nog lang niet.

Een ranger gebruikt apparatuur om een tijger op te sporen

Anti-stroperijeenheden zijn opgeleid en voorzien van goede uitrusting.

Tijgerhuid in beslag genomen op vliegveld UK

Douaniers zijn getraind in het herkennen en tegengaan van illegale handel en smokkel van tijgerproducten.

Bengaalse tijger - welp

Het aantal tijgers in het wild is gegroeid van 3200 in 2010 naar 3900 nu.

Geef de tijger een toekomst

We willen zoveel mogelijk leefgebieden van tijgers beschermen en met elkaar verbinden. Ook werken wij er hard aan om de illegale handel in tijgerproducten te stoppen. Om dit te blijven doen, zijn we grotendeels afhankelijk van donaties van mensen zoals jij.

DIT KUN JIJ DOEN