Living Planet Report 2016

De 11e editie van het WNF Living Planet Report laat zien dat de populatiegrootte van gewervelde dieren in 40 jaar tijd met bijna 60 procent is gedaald. Als het wereldwijde natuurverlies in het huidige tempo doorgaat kan de omvang van populaties zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën in 2020 met 67 procent zijn afgenomen.

Leefgebied verdwijnt

Die drastische afname van het aantal wilde dieren is een direct gevolg van ons menselijk handelen. De manier waarop wij voedsel produceren en consumeren is een van de grootste bedreigingen voor de natuur op aarde.

Oceanen worden leeggevist en leefgebieden van dieren worden kleiner door ontbossing voor landbouwgrond. In Zuid-Amerika heeft de teelt van soja, het hoofdbestanddeel van veevoer, geleid tot grootschalige vernietiging van bos en savanne. In Indonesië wordt regenwoud – leefgebied van de orang-oetan – platgebrand voor palmolieplantages. En in Nederland is door de intensieve landbouw het aantal weidevogels, zoals de grutto en de veldleeuwerik, tureluur en scholekster, hard achteruit gegaan.

Kwestie van doen

Het verlies van natuur raakt op den duur ook onszelf, als de natuur ons niet meer voldoende voedsel, schone lucht en schoon water kan leveren. Het rapport geeft hiervoor ook oplossingen. We kunnen de wereld voeden en van energie voorzien zonder natuur te vernietigen. Duurzame landbouw, bewuste voedselconsumptie en groene energie zijn hierbij sleutelbegrippen. Het is vooral een kwestie van doen.

Living Planet rapporten

Iedere 2 jaar brengt het Wereld Natuur Fonds het internationale Living Planet Report uit. Daarin laten we aan de hand van trends in populaties wilde dieren zien hoe de natuur ervoor staat.

Wat kun jij doen?

De boodschap is helder. Willen we een bewoonbare aarde doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen dan moeten we overstappen op een duurzame samenleving die rekening houdt met de grenzen van onze planeet.

Het goede nieuws is dat we allemaal – als burger, consument of kiezer – binnen onze eigen cirkel van invloed verantwoorde keuzes kunnen maken die een positieve invloed hebben op de natuur.

André Kuipers

WNF-ambassadeur André Kuipers had het voorrecht om vanuit de ruimte een blik te werpen op onze prachtige planeet. In deze video vertelt hij over zijn ervaringen en geeft hij tips hoe we kunnen bijdragen aan een gezonde aarde.

En natuurlijk kun je er ook voor kiezen om je geldzaken onder te brengen bij een groene bank, verzekering of pensioenfonds (kijk hiervoor op eerlijkegeldwijzer.nl). Of te stemmen op een groene politieke partij bij de verkiezingen in maart 2017. Vanaf begin februari komt de nieuwe groene stemwijzer uit.

Onze WNF-ambassadeurs Harm Edens, Humberto Tan en Carice van Houten hebben nog meer goede tips:

André Kuipers over een gezonde aarde

Ook jij kunt bijdragen aan een gezonde aarde. Door bijvoorbeeld bewust om te gaan met energie, minder vlees te eten of te kiezen voor producten met een duurzaamheidskeurmerk.

Harm Edens over de Cerrado

WNF-ambassadeur Harm Edens vertelt wat soja en de Cerrado in Zuid-Amerika te maken hebben met onze zuivel- en vleesconsumptie.

Humberto Tan over de Koraaldriehoek

WNF-ambassadeur Humberto Tan laat zien hoe jouw keuze voor duurzame vis overbevissing in de Koraaldriehoek in Azië vermindert.

Carice van Houten over de Noordpool

WNF-ambassadeur Carice van Houten vertelt hoe energiebesparing bijdraagt aan het behoud van het leefgebied van de ijsbeer.