Overige Living Planet rapporten

Iedere 2 jaar hanteert het Wereld Natuur Fonds wereldwijd de peilstok om te zien hoe het staat met de natuur wereldwijd. Een grootschalig onderzoek naar veranderingen in de populatiegrootte van gewervelde dieren op land, in zee en in de lucht. We doen dat onderzoek dus ook in oceanen en rivieren (het Living Blue Planet Report) en ook voor Nederland (Living Planet Report Nederland).

Dit wetenschappelijke onderzoek is een onmisbare basis voor onze projecten, aanbevelingen en ons lobbywerk.

Lees en bekijk onze overige Living Planet rapporten.

Keizerspinguïn jongen