Een klein land, met grootse natuur

De natuur van Nederland heeft een unieke positie in Europa en de wereld: de rivieren die uitmonden in de Noordzee vormen de toegangspoort tot Europa voor trekvissen zoals de zalm en de steur. De relatief ondiepe Noordzee vormt van oudsher een kraamkamer voor zeeleven. En onze voedselrijke weilanden, meren en kustgebieden vormen een broed-en rustplaats voor trekvogels die migreren tussen plekken zo ver als Afrika en de Noordpool.

We bewonen, bewerken en bebouwen ons kleine en dichtbevolkte land zo succesvol, dat bijna nergens ter wereld de productiviteit zo hoog is als hier. Maar daarvoor betaalt het netwerk van natuur in Nederland wel een hoge prijs. Na anderhalve eeuw van overexploitatie van onze natuur, is de soortenrijkdom in ons land het hardst achteruit gegaan van Europa.

WNF werkt intensief aan natuurherstel en het beschermen van soorten in Nederland. We willen laten zien dat Nederland een voorbeeld kan zijn van een dichtbevolkt land waar mensen en natuur floreren. Door in te zetten op herstel van natuurlijke processen, goed verbonden beschermde gebieden en beter afgestemd gebruik in de Noordzee, delta en weilanden krijgen we (meer) WERELDNATUUR in Nederland.

Living Planet Report Nederland

Het eerste Living Planet Report – Natuur in Nederland van WNF schetst het meest uitgebreide beeld van trends in dierpopulaties in Nederland tot nu toe.

Natuur in Nederland

Welkom in de Noordzee

Honderden vissen krioelen door elkaar en in de verte schiet een bruinvis pijlsnel door het water. Zeewier beweegt zachtjes heen en weer. Op de bodem ligt een scheepswrak begroeid met koraal.

Ontdek de delta

Zoet water uit de rivieren en zout zeewater komen bij elkaar. Zalmen en steuren trekken langs op hun weg naar Duitsland en Zwitserland. Water stroomt het gebied in en uit waardoor er kreekjes, slikken en schorren ontstaan.

Spot de trekvogels

Weilanden met ruig gras en lekker veel bloemen en kruiden vormen net als meeroevers een ideale plaats voor trekvogels zoals de grutto om te broeden. Om daarna de winter weer door te brengen in West-Afrika.

WNF Rapport Wereldnatuur in Nederland 2014

Cover WNF rapport Nederland Wereldnatuur 2014

Ons internationale perspectief, kennis en ervaring met het beschermen van natuur wereldwijd hebben we benut om Nederland op de kaart te zetten.

Download pdf 5.038 kb