Delta

Is onze delta klaar voor de toekomst? Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en komen overstromingen en droogtes steeds vaker voor. Vanuit de ruimte is goed te zien dat Nederland één grote delta is, waar de grote Europese rivieren de zee instromen. Een bron van economische activiteit voor mensen, maar ook de plek voor wereldnatuur. WWF wil werken met de natuur in plaats van ertegen. ‘Werken met natuur’-oplossingen zijn noodzakelijk om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en leiden tot een rijker en beter leefbaar landschap. 

Natuurlijke processen ontregeld

Twee scholeksters met drie kleintjes zitten op stenen

De deltawerken moesten de delta beschermen tegen overstromingen, maar de afsluiting van de zeearmen heeft de natuurlijke processen in de delta ontregeld. Trekvissen stoten hun neus en cruciaal foerageer- en broedgebied voor trekvogels verdwijnt.    

Meer over de bedreigingen

Werken met natuur

Uitzicht op een drassig, duinachtig landschap

Werken mét de natuur in plaats van ertegen, daar zien wij de oplossing. Met meer ruimte voor de natuur creëren we ook ruimte voor het hoge water en tegelijk voor recreatie, wonen en economische kansen.

Meer over werken met de natuur

Droomfonds Haringvliet

De focus van WWF ligt op de oorspronkelijke monding van de Rijn en de Maas: het Haringvliet. De Haringvliet-sluizen gaan in november 2018 op een kier. Maar een verbinding tussen de zee en de rivier is niet genoeg om de natuur te herstellen. Een unieke coalitie van zes natuurorganisaties werkt aan een natuurlijker Haringvliet.

Meer over Droomfonds Haringvliet

Steur

Close-up van een steur die net boven de bodem van een rivier zwemt


De steur is zo oud als de dinosaurus en zeldzamer dan de panda. Halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw werd in Nederland de laatste steur gevangen en gedood. WWF werkt aan een herintroductie.

Meer over de steur

Rivier als getijdenpark

Rivier als Getijdenpark - eiland van Brienenoord - Rotterdam

    Met het programma Rivier als Getijdenpark brengen we natuur terug langs de oevers van de Nieuwe Maas in Rotterdam. Door meer groen en natuur op, in en direct aan de rivier met eb en vloed ontstaat een nieuw landschap: het getijdenpark.

    Meer over dit programma

    Vogel- en viseiland Bliek

    Er is meer leefgebied voor vogels en vissen nodig in de delta. Vlakbij Rotterdam, één van de drukste economische gebieden ter wereld, komt de natuur weer tot leven met het nieuwe vogel- en viseiland Bliek, midden in het Haringvliet.

    Meer over Bliek