De Noordzee

Grootste natuurgebied van Nederland - Met 57.000 km² is het Nederlandse deel van de Noordzee het grootste ecosysteem van ons land. Er zwemmen wel 220 verschillende soorten vis, van kabeljauw tot tarbot en van haring tot haringhaai. En nog veel meer! Maar het leven in de Noordzee staat onder druk: de biodiversiteit is flink afgenomen, vissen worden steeds kleiner en de blauwvintonijn is ruim 50 jaar verdwenen. Een gezond en weerbaar ecosysteem is dus hard nodig. WNF helpt de Noordzeenatuur herstellen.

Copyright video: © EMS, © Stichting Duik de Noordzee Schoon, © Dutch Shark Society, © Ark, © TriggerFilm

Haaien en roggen

Deze dieren horen thuis in de Noordzee, maar het gaat niet goed met ze. Samen met 4 andere organisaties werkt WNF aan betere bescherming in zee. Met een uniek kweekproject zorgen we voor meer haaien en roggen in de Noordzee. Ze krijgen een tag mee zodat we ze kunnen volgen.

Blauwvintonijnen

De manshoge tonijnen, Ferrari’s van de zee, komen na 50 jaar terug! We taggen en onderzoeken de tonijnen zodat we leren hoe we ze goed kunnen beschermen. Bekijk de video over hoe tonijnen getagd worden.

Schelpdierbanken

Oesterriffen en mosselbanken zijn kraamkamers van de Noordzee en belangrijk als waterfilter, schuilplaats en kustbescherming. Ze waren bijna allemaal verdwenen.

Met een bijzonder herstelproject (3D-geprinte riffen van natuurlijk materiaal) brengen wij de riffen weer terug in zee. De eerste resultaten zijn er!

Beschermen


De Noordzee is een van de drukste zeeën ter wereld. WNF wil de natuur helpen herstellen. Minstens 30 procent wordt beschermd en de rest duurzaam gebruikt. Dit geldt voor natuurrijke gebieden en biodiversiteits-hotspots zoals scheepswrakken. Zij kunnen zich zo ontwikkelen tot natuurgebieden met voldoende voedsel en rust voor alle soorten. Dat draagt positief bij aan een gezond ecosysteem en een gezonde Noordzee.

Meer over beschermd Noordzeegebied