Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van onze projecten, resultaten, activiteiten, speciale acties en producten.

Aanmelden

Pers

Persberichten vind je bij onze persafdeling.

Naar Pers

1500 kilo oesters te water voor nieuwe schelpdierbanken in de Noordzee

Close-up van de uitgezette oesters

Op dinsdag 15 mei zijn de eerste oesters voor het project ‘Schelpdierbanken in de Noordzee’ het water in gegaan in de Voordelta waar we samen met ARK aan werken. Deze keer ging het om 1500 kilo oesters bij de Bollen van de Ooster, vier kilometer uit de kust. Dit wordt gedaan om een nieuwe schelpdierbank te helpen ontstaan, in de hoop dat deze oesters een bank gaan vormen, zich voort gaan planten en zo leefgebied creëren voor veel andere soorten.

Belangrijke hotspots

Schelpdierbanken zijn namelijk hotspots van biodiversiteit die bijdragen aan een stabieler en veerkrachtiger ecosysteem. Zo is de soortenrijkdom 60% hoger vergeleken met aangrenzende zandige gebieden (zo blijkt uit onze Voordelta experimenten). De banken bieden een rustgebied en kraamkamer voor vissen en andere waterdieren. Schelpdieren, zoals de mossel en de platte oester, zijn voedsel voor vissen en vogels. Ook dienen ze als houvast voor planten en dieren om op te groeien en filteren ze het water. Dit is goed voor de waterkwaliteit en voor zichtjagers als stern en roofvissen.

Grote zakken oesters op een boot

Grotendeels verdwenen

Sinds 2016 werken we aan het terugbrengen van schelpdierbanken. Ooit bestond ongeveer 20% van de Noordzee uit schelpdierbanken. Deze zijn grotendeels verdwenen door overbevsissing en verder afgenomen door ziektes en koude winters. De bronpopulaties op de Noordzee zijn daardoor verdwenen en de ervaring leert dat schelpdierbanken niet uit zichzelf terugkeren. Voordat je grootschalig oesterbanken kunt herstellen, moeten we leren of en hoe dit kan.

Borkumse Stenen

Binnenkort starten we ook ten noorden van Schiermonnikoog met dit natuurherstelproject. In het zeegebied de Borkumse Stenen wordt een paar duizend kilo Noorse platte oesters geplaatst, onder meer op 3-D geprinte rifstructuren. Het is voor het eerst dat in diepere delen van de Noordzee oesterriffen worden hersteld.

In dit project werkt WWF samen met Ark Natuurontwikkeling, Bureau Waardenburg, SAS Consultancy en Wageningen Marine Research. Meer informatie over de platte oester lees je op www.platteoester.nl (Engelstalig)