Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van onze projecten, resultaten, activiteiten, speciale acties en producten.

Aanmelden

Pers

Persberichten vind je bij onze persafdeling.

Naar Pers

Beschermde gebieden dragen bij aan vredesproces in Colombia

Orinocorivier met bergachtergrond in Colombia

Colombia - Orinocorivier

Het vredesakkoord tussen de regering van Colombia en de rebellenbeweging FARC is een belangrijke kans voor het herstel van de natuurlijke rijkdommen van het land. Bescherming van de unieke natuur van Colombia kan op haar beurt bijdragen aan een duurzame vrede. WNF heeft daarom sinds kort haar samenwerking met de regering van Colombia geïntensiveerd om beschermde gebieden uit te breiden en te beheren.

In 2016 kwam een einde aan een halve eeuw oorlog in Colombia. Die heeft zijn stempel zwaar gedrukt op het Zuid-Amerikaanse land. Veel van de bossen, rivieren en andere natuurlijke rijkdommen zijn tijdens het conflict ernstig vervuild geraakt of vernietigd, grotendeels vanwege onduidelijkheid over wie er eigenaar van was en hoe het gebied duurzaam gebruikt kon worden. De natuur werd vooral als inkomstenbron beschouwd in plaats van bestaansbronnen voor mensen, planten en dieren. Inkomsten kwamen onder meer uit de verkoop van coca en andere illegale gewassen, houtkap, olie en mijnbouw. Het resulteerde in milieuvervuiling, ontbossing en bosbranden.

Meest biodiverse land ter wereld

Tekst gaat verder onder de video

De voormalige conflictgebieden zijn nu bereikbaar geworden voor mensen en economische activiteiten. De voorzichtige vrede biedt kansen voor economische groei, maar ook risico’s voor de bijzondere natuur van Colombia. Vooral voor beschermde gebieden en de gebieden waar inheemse volkeren leven, omdat dit de meest waardevolle natuurgebieden zijn van het land. Per vierkante kilometer is Colombia het meest biodiverse land ter wereld. Er zijn hier meer vogels, amfibieën, vlinder- en kikkersoorten per vierkante kilometer dan waar dan ook. Bijna twee derde van de 34 miljoen hectare beschermde gebieden ligt in het voormalig conflictgebied.

Bijdragen aan vredesopbouw

Een ​​belangrijk onderdeel van de vredesstrategie van het land bestaat uit het versterken en beheren van het nationale netwerk van beschermde gebieden. Duidelijke richtlijnen over eigendom, controle en gebruik van land en water dragen bij aan de wederopbouw. Dat biedt voordelen voor zowel mensen als dieren in het wild – denk aan rivieren voor drinkwater, mangroves die fungeren als een barrière tijdens stormen, bossen waar inheemse volkeren van kunnen leven en een inkomstenbron kunnen zijn door middel van ecotoerisme.

Heritage Colombia

Sinds half december 2017 is het project Heritage Colombia gestart dat bestaat uit een fonds om de beschermde gebieden goed te kunnen beheren en uit te breiden. Daarnaast draagt het bij aan het duurzaam inrichten van de landschappen waar deze beschermde gebieden liggen. Dit initiatief wordt geleid door de regering van Colombia, met steun van WNF, de Gordon and Betty Moore Foundation, het Protected Areas and Biodiversity Fund, Wildlife Conservation Society en Conservation International.

Heritage Colombia heeft drie specifieke doelen:

  • Uitbreiding van beschermde gebieden met 3,5 miljoen hectare
  • Verbetering van het beheer van geselecteerde beschermde gebieden
  • Een model ontwikkelen voor geïntegreerd landgebruik in negen gebieden, waar een duurzame vorm van economische ontwikkeling kan plaatsvinden met behoud van of zelfs herstel van de biodiversiteit
Capibara

Een van de bijzondere diersoorten in Colombia is de Capibara, die bekend staat als het grootste knaagdier ter wereld. Het gedijt in de overstroomde savannes van de regio Orinoco.

Earth for Life

Heritage Colombia maakt deel uit van een wereldwijde WWF-strategie, Earth for Life, die wereldwijd financiering regelt voor beschermde gebieden, zodat de belangrijkste bossen en andere natuurlijke leefgebieden permanent worden beschermd en duurzaam worden beheerd. Het financieringsmechanisme voor Earth for Life (Project Finance for Permanence -PFP) zorgt voor de financiële stabiliteit op lange termijn van beschermde gebieden of netwerken van beschermde gebieden. Het Colombia-initiatief verschilt van andere PFP's waarmee WWF te maken heeft gehad, omdat het ook gebieden buiten de beschermde gebieden omvat, zoals privéreservaten en grond die eigendom is van inheemse gemeenschappen. Deze afzonderlijke landschappen profiteren ervan wanneer ze in samenhang worden beheerd, aangezien ze ook onderling verbonden zijn door rivieren, bergen en andere natuurlijke hulpbronnen die de grenzen van een regio overschrijden.