Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van onze projecten, resultaten, activiteiten, speciale acties en producten.

Aanmelden

Pers

Persberichten vind je bij onze persafdeling.

Naar Pers

Bijzondere vondst op Twitter én in de Waddenzee: eerste gemerkte stekelrog is opgedoken!

Een man zet een stekelrog uit in het water

In de Noordzee zwemmen 220 verschillende soorten vissen, waaronder 9 soorten haaien en 9 soorten roggen. Maar met sommige van die haaien- en roggenpopulaties gaat het niet goed. WWF-Nederland doet daarom een onderzoeksproject naar het kweken en uitzetten van haaien en roggen om te kijken of we de populaties in de Noordzee kunnen versterken.

Proef

De uitgezette stekelroggen zijn onderdeel van een proefuitzet: de soort is in de Noordzee namelijk niet ernstig bedreigd. In een later stadium zal worden gekeken of het kweken en uitzetten van sterker bedreigde soorten haalbaar is. De tot nu toe uitgezette stekelroggen krijgen een tag mee, om ze te kunnen volgen. Zo is het mogelijk om beter in kaart brengen waar ze verblijven, naartoe trekken en ook welke eventuele obstakels ze tegenkomen. Met die informatie kunnen we ze beter beschermen.

En... de eerste uitgezette rog is nu gevonden!

225 kilometer gezwommen!

Michaël Laterveer, projectpartner en directeur van haaien- en roggenkweekcentrum Blue Linked: "De exacte locatie van de rog is nog niet bekend. Aan het merkje kan ik wel zien dat de rog is geboren op 9 mei 2016 en op een leeftijd van 1,5 jaar uitgezet. Dit dier heeft maar liefst 225 km afgelegd in de 285 dagen na het uitzetten, om in de Waddenzee weer op te duiken."

Vissers bedankt!

Visser Peter heeft de rog ook gemeld op www.sharkray.eu. Dankjewel Peter! Met deze meldingen van vissers kunnen wij beter onderzoek doen, zodat haaien- en roggenpopulaties zich weer kunnen herstellen.

We roepen alle vissers op om gemerkte roggen zo mogelijk levend terug te zetten en ze altijd te melden op www.sharkray.eu. Vissers die dit doen ontvangen een beloning.