Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van onze projecten, resultaten, activiteiten, speciale acties en producten.

Aanmelden

Pers

Persberichten vind je bij onze persafdeling.

Naar Pers

Hoera, twee roggenbaby's!

Jonge stekelrog

Hoera, twee baby’s! Afgelopen week zijn de eerste twee stekelroggen van de nieuwe lichting geboren in het kweekcentrum in Utrecht. Verder zijn er nu ongeveer 200 stekelrogeieren, 100 hondshaai- en 12 kathaaieieren in het centrum, dus we verwachten de komende periode nog een mooi aantal geboortes. 

Populaties roggen en haaien herstellen

De vissen worden gekweekt in het kader van het haaien- en roggenherstelproject van WNF en partnerorganisaties. Doel van dit project is om de populaties van verschillende (bedreigde) haaien- en roggensoorten in onze Noordzee weer op een gezond niveau te brengen. Door het kweken en uitzetten van stekelroggen, willen we onderzoeken of dit een effectieve methode is om de populaties nieuw leven in te blazen.

(tekst gaat verder onder de video)

Belangrijke rol in het ecosysteem

Negen van de zeventien haaien- en roggensoorten zijn vrijwel uit onze Noordzee verdwenen. Om de natuur hier weer gezond te krijgen, is ingrijpen helaas noodzakelijk. Als roofdieren bovenaan de voedselketen spelen haaien en roggen een heel belangrijke rol in het ecosysteem van de zee. Ze zorgen bijvoorbeeld voor het ‘onderhoud’ van riffen en ze dragen bij aan gezonde populaties van andere dieren door de zwakkere exemplaren op te eten. Zonder haaien en roggen komt het ecosysteem in gevaar.

Trage voortplanting

Haaien en roggen planten zich langzaam voort; veel soorten zijn pas na meer dan 10 jaar geslachtsrijp. Dit maakt de dieren kwetsbaar, omdat het lang duurt voordat de populaties herstellen.

De roggen die afgelopen jaar zijn geboren, gaan inmiddels stapsgewijs naar uitzetting toe

Vroege Vogels maakte een mooi item over het project (video)

Haaien en roggen terug in de Noordzee

In het project ‘Haaien en roggen terug in de Noordzee’ werken 5 partijen (Blue Linked, Dutch Shark Society, Stichting de Noordzee, Sportvisserij Nederland en WNF) samen aan het vergroten van de aantallen haaien en roggen. Dit gebeurt onder meer door:

  • het verminderen van (bij)vangst in de visserij
  • het kweken en uitzetten van jonge vissen van bedreigde soorten
  • het creëren van veilige leefgebieden

Lees meer over dit project in onderstaande brochure.

Cover Brochure Haaien en roggen terug in de Noordzee