Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van onze projecten, resultaten, activiteiten, speciale acties en producten.

Aanmelden

Pers

Persberichten vind je bij onze persafdeling.

Naar Pers

Klimaattop 2017 van start: naar een concrete uitwerking van 'Parijs'

Vissers bij Fiji

Deze week is de VN-klimaattop in Bonn, Duitsland van start gegaan. Er wordt tijdens de top in Bonn gesproken over de financiering van het klimaatakkoord, de maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen te halen en de verantwoording ervan.

Uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs

In Parijs hebben 174 landen eind 2015 afgesproken de opwarming van de aarde niet boven de 2 graden Celsius te laten komen. De ondertekenaars streven zelfs naar een opwarming van minder dan 1,5 graad. Daarvoor is het nodig de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Het verdrag gaat vanaf 2020 in. De klimaattop in Bonn (COP23), die van 6 tot 17 november duurt, richt zich op de uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs.

Voorzitterschap Fiji

De conferentie vindt plaats in Duitsland maar wordt voorgezeten door Fiji, een land in de zuidelijke Stille Oceaan. Dat is erg symbolisch aangezien het land een van de eersten is die getroffen werd door de klimaatverandering. Enkele dorpen in het land moesten al verhuizen door de stijging van de zeespiegel. De rol van oceanen in klimaatverandering zal dan ook grote aandacht krijgen op de conferentie dit jaar. Net zoals de buitenproportionele gevolgen voor kwetsbare landen.

Urgentie neemt alleen maar verder toe

2017 werd getekend door een toenemend aantal orkanen, overstromingen en ander extreem natuurgeweld. De verwachting is dat weersextremen enkel zullen toenemen in aantal en hevigheid, waardoor de urgentie van het nemen van klimaatmaatregelen alleen maar verder toeneemt. Het gaat daarbij om zowel klimaatmitigatie (het voorkomen van klimaatverandering) als om klimaatadaptatie (mens en natuur moeten zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatveranderingen zoals overstromingen en droogtes).

Lees meer over de verwachtingen van WWF van de COP 23