Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van onze projecten, resultaten, activiteiten, speciale acties en producten.

Aanmelden

Pers

Persberichten vind je bij onze persafdeling.

Naar Pers

Nieuw Europees landbouwbeleid: gemiste kans op duurzaam perspectief voor boer en natuur

Koeien in de wei bij een boerderij, met wolkenlucht en gele bloemen op de voorgrond

Vandaag presenteerde de Europese Commissie de nieuwe wetsvoorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2021. Het Wereld Natuur Fonds is teleurgesteld: bescherming van natuur en biodiversiteit zijn in de wetsvoorstellen slecht geregeld. We doen daarom een dringende oproep aan minister Schouten van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit om ervoor te zorgen dat het GLB wordt ingezet voor een landbouw die opereert in evenwicht met natuur en dit alsnog te verankeren in de nieuwe wetsvoorstellen.

Transitie noodzakelijk

Een omslag in de landbouw is noodzakelijk. De agrarische sector kent grote uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, klimaatverandering, bodem- en waterkwaliteit, en beleving van het platteland. Minister Schouten lijkt vastbesloten om via het GLB deze noodzakelijke transitie in Nederland te stimuleren. Van de huidige gangbare landbouw naar een echt duurzame, natuurinclusieve landbouw.

Geen voorwaarden

Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de Europese Unie is een belangrijk instrument voor landen om de voedselproductie te sturen. Dit beleid is jarenlang gericht geweest op het vergroten van de productie en heeft bijgedragen aan de intensivering van de landbouw met grote negatieve gevolgen voor de natuur. Landbouwuitgaven vormen bijna 40 procent van de EU begroting. Voor Nederland is hier nu jaarlijks ongeveer een miljard euro mee gemoeid. Dit geld wordt vooral gebruikt voor inkomenssteun aan boeren, met name akkerbouwers en melkveehouders. Aan het ontvangen van inkomenssteun zijn nagenoeg geen voorwaarden verbonden op het gebied van natuur, milieu en landschap. 

Natuurherstel vrijblijvend

Met de wetgeving die nu op tafel ligt biedt de Europese Commissie veel vrijheid aan lidstaten voor de inrichting en het beheer van het landelijk gebied en de manier waarop ze subsidiegeld daarvoor inzetten. Zo wordt de verplichting voor boeren voor het nemen van natuurbeschermingsmaatregelen als tegenprestatie voor het ontvangen van subsidie, losgelaten. In plaats daarvan mogen lidstaten zelf invulling geven aan hun ambities op dit vlak. Het WNF vreest dat het nieuwe beleid geen garantie biedt voor een echte omslag naar een duurzame landbouw en natuurherstel. Lidstaten die wél werk willen maken van de bescherming van natuur en milieu komen hierdoor in de knel omdat een ongelijk speelveld ontstaat.

Maatschappelijk draagvlak behouden

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt betaald door de Europese belastingbetaler. Het aanzienlijke budget van het GLB, voor de periode van 2021-2027 zo’n 365 miljard kan alleen op draagvlak blijven rekenen als het ten goede komt aan de extra bijdrage, naast de productie van voedsel, die de samenleving van de agrarische ondernemer verlangt. Bijvoorbeeld op het gebied van resultaten voor natuur, milieu en landschap. De Europese lidstaten zouden dat in het nieuwe GLB voor heel Europa moeten garanderen. De komende maanden wordt door Europese lidstaten en parlement, in zowel Brussel als Den Haag, onderhandeld over het voorstel.